Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

FAQ Utvecklingscheckar

Fråga: Hur gör jag för att ansöka om utvecklingschecken?
Svar: Du börjar med att skicka in en intresseanmälan till Almi. Du får sedan kontakt med en rådgivare som bokar ett möte med dig. Tillsammans med rådgivaren går du igenom ditt företags verksamhet, ekonomi och vad det är ni vill göra för att ta företaget till nästa nivå. Ni kommer även gå igenom de globala målen och diskutera er hållbarhetsresa. Efter detta kommer ni att få länken till ”min ansökan” och därefter får ni fylla i denna.

Fråga: När ska vi genomföra satsningen?
Svar: Efter ett positivt beslut om beviljad ansökan kan insatsen påbörjas, dock tidigast 1 februari 2023. Insatsen kan pågå som längst i 9 månader, till och med 31 oktober 2023.

Fråga: Vilka krav finns?
Svar: Det finns flera krav men här följer några exempel:

  • Företaget måste bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.
  • Stödet betalas alltid ut i efterhand, det vill säga efter att kostnaderna är betalda och redovisade.
  • Arbetsmiljön ska vara tillfredställande och anställningsförmåner ska minst vara likvärdiga med tillämpligt kollektivavtal.
  • Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.
  • Stödet kräver minst 50% medfinansiering av sökande företag.
  • Godkända kostnader är endast externa tjänster och/eller projektanställning av en för företaget ny kompetens.

Fråga: Vad menas med att snedvrida lokal och regional konkurrens?
Svar: Utvecklingscheckarna riktar sig till små och medelstora företag med en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen. För att inte snedvrida konkurrensen bedöms alltid marknadssituationen. Tjänste- och serviceföretag med en för lokal marknad kan inte få stöd om det finns andra etablerade företag som kan skadas. Ju större stöd desto högre krav på konkurrensaspekten.

Fråga: Från när kan vi sätta i gång med vår satsning som vi sökt pengar för?
Svar: Ni får tidigast påbörja arbetet efter beslut är taget och meddelats.

Fråga: När får vi besked om vi har fått utvecklingschecken?
Svar: I slutet av januari 2022 får du besked om ni har beviljats utvecklingscheck.

Fråga: Vi tillhör en koncern, vad gäller då?
Svar: Om du som SMF tillhör en koncern är maxtaket för antal anställda i koncernen 249 personer och omsättningen i koncernen får inte överstiga 100 miljoner.

Fråga: Vårt bolag omsätter inte 2 miljoner kr, men vi är i en koncern där vi tillsammans omsätter mer. Kan vårt bolag söka?
Svar: Det företag som ansöker om checken måste omsätta minst 2 miljoner, även om man ingår i en koncern. Insatsen måste också utföras i det bolag som ansöker om checken.

Fråga: Vad är det för skillnad på utvecklingschecken och omställningschecken?

Svar: Omställningschecken finansieras av en EU-fond och beviljas under en begränsad tid. Utvecklingschecken är ett regionalt företagsstöd som är årligt återkommande. Vidare är det vissa formalia som skiljer stöden åt, såsom antal anställda, omsättning och medfinansieringsgrad.

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta Peter eller Christoffer

 

Peter Hamarså, rådgivare på Almi Kronoberg

0470- 70 74 20

peter.hamarsa@almi.se

 

Christoffer Jansson, regional utvecklingssamordnare på Region Kronoberg

0470- 58 69 19

christoffer.jansson@kronoberg.se