Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hållbarhet – utveckla din affär

Hållbarhet kan upplevas som både diffust och flummigt och det är inte alltid lätt att förstå vad hållbart företagande innebär. Inom Almi har vi många kostnadsfria erbjudanden som hjälper dig att konkretisera, komma igång och målsätta ditt hållbarhetsarbete.

Efter lång tid i pandemi kan vi på Almi stötta dig som är företagare att starta om och ställa om din verksamhet och stärka upp din konkurrenskraft. Detta genom att jobba med förtegets hållbarhet, såväl ekonomisk som miljömässigt. Vi är även glada över att kunna göra det tillsammans med Energikontoren i Östra Mellansverige som kan stötta vid miljöfrågor, och då med ett speciellt fokus på energi och klimat.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet och CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att man som företagare är proaktiv och på eget initiativ tar ett större ansvar för miljö, personal och sociala frågor, än den miniminivå som lagen kräver. Fördelarna är många, varav de viktigaste är att kunna attrahera såväl medvetna kunder som kompetent personal. En effektiv resursförbrukning sänker dessutom kostnaderna och bidrar till en bättre ekonomi och större vinster. Företaget blir starkare och mer motståndskraftigt på lång sikt.

 

Frågor att ställa dig kring hållbart företagande:

 

  • Varför finns ni som företag?
  • Hur generar ni vinst? 
  • Vilken roll i samhället har företaget och tjänar det pengar på ett ansvarsfullt sätt? 
  • Hur är din affärsmodell uppbyggd? 
  • Hur säkrar du produktionen/erbjudanden nu och i framtiden? 
  • Hur optimerar du din verksamhet och vinst snarare än maximerar den?

Inspireras och få hjälp med ditt hållbarhetsarbete

Almis rådgivare utgår alltid från var du och ditt företag befinner dig, oavsett om du kommit långt med ditt hållbarhetsarbete eller om de står i uppstarten. Tillsammans med dig identifierar vi det som är relevant för ditt företaget, för att sedan ta fram företagets styrkor och utvecklingspotential. På så sätt tydliggöra vi även företagets kundnytta och kundvärde. Som ett nästa steg kan Almi även koppla in externa expertkonsulter inom hållbarhet, exempelvis Energikontoret.

 

Hållbarhetsarbetet gör vi genom individuell rådgivning eller coachning, alternativt i grupp. Vi erbjuder även workshops med olika teman.

Vill du vara med?

Driver du ett litet eller mellanstort företag med några anställda och en ledningsgrupp? Då är aktiviteterna inom vårt projekt Hållbar omställning ÖMS något för dig. Anmäl ditt intresse redan idag!

Vissa rådgivningar och seminarium kan komma att ske digitalt beroende på gällande restriktioner i och med pandemin.

 

 

 

Kontakt

 

Jaspreet Gill

 

019-17 48 18

jaspreet.gill@almi.se

 

Hållbar omställning i ÖMS 2021-2023 är ett affärsutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektets fokus är att stödja företagens digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att öka företagens förmåga till omstart och innovation utifrån de konsekvenser som pandemin medfört. Hållbar omställning ÖMS är ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner AB:s fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna i Östra Mellansverige och Almi.

Grönt lån

Almis gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål.

 

Affärsutvecklings-checkar

Stödet ska bidra till en ökad omställningsförmåga