Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Vi hjälper dig till ännu bättre affärer efter pandemin

Mycket har hänt under de senaste åren, den snabba omvandlingen under pandemin har bland annat resulterat i affärsmodeller som ställts på ända och exempelvis hållbarhet och digitaliseringen har fått ett betydligt större utrymme. De ändrade förutsättningarna för dig som företagare lyfter fram vikten av anpassning och förmåga till omställning. Inom ramen för satsningen på företags omstart och omställning efter pandemin kan Almi nu även erbjuda rådgivning tillsammans med Energikontoren.

Almi Mälardalen kan just nu erbjuda kostnadsfria insatser till dig som företagare där du kan få stöd att utveckla din affär i efterdyningarna av pandemin. Rådgivningen passar dig som;

 

  • Vill göra en omstart eller driva ett omställningsarbete i företaget för en hållbar tillväxt framåt
  • Ser att en digitalisering kan påverka ditt företagande positivt men skulle behöva stöd av affärsrådgivare i att kartlägga och planera företagets digitaliseringsbehov
  • Vet att en del av effektiviseringen av ditt företag kan kopplas till energieffektivisering och gärna tar kostnadsfri rådgivning av Almi och vår partner Energikontoren
  • Önskar se över företagets hållbarhetsarbete

Exempel på rådgivningsinsatser du kan delta i

 

  • Kartläggning av företagets nuläge och affärsutvecklingsbehov med Almirådgivare - en fördjupad analys av nuläge, styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar framåt. Ekonomisk lägesbild och företagets arbete med hållbarhet
  • Affärsrådgivning hos Almi - rådgivningen anpassas efter behov och kan bestå av målsättande aktiviteter, coaching, rådgivning i grupp bland mycket annat
  • Genomgång av företagets digitaliseringsbehov med stöd av affärsrådgivare med särskilt fokus på företagets digitaliseringsutmaningar
  • Delta i affärsutvecklingsgrupp med tema digitalisering - i en mindre grupp få ta del av expertis på områden inom digitalisering samt kunna utbyta erfarenheter med andra företagare

  • Ta grepp om företagets energiutmaningar – rådgivning med Energikontoren. Almi och Energikontoren samverkar inom insatsen och erbjuder företag rådgivning och expertis kopplat till energieffektivisering i ditt företag

Vill du vara med?

Anmäl ditt intresse till oss redan idag genom att fylla i intresseanmälan eller kontakta oss direkt. Insatserna är kostnadsfria och pågår fram till oktober 2023.

 

 

 

 

Kontakt

Maria Edén

021-10 78 12

maria.eden@almi.se 

 

Idris Danishmand

021-10 78 08

idris.danishmand@almi.se 

 

Moa Fjäll

021-10 78 20

moa.fjall@almi.se

 

Ulf Norstedt

021-10 78 05

ulf.norstedt@almi.se

 


Sara Haffling

021-10 78 26

sara.haffling@almi.se

 

 

 

Hållbar omställning i ÖMS 2021-2023 är ett affärsutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektets fokus är att stödja företagens digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att öka företagens förmåga till omstart och innovation utifrån de konsekvenser som pandemin medfört.

Hållbar omställning ÖMS är ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner AB:s fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna i Östra Mellansverige och Almi.

Hållbar omställnig ÖMS drivs i samarbete med Energikontoret

 

Affärsutvecklings-checkar

Stödet ska bidra till en ökad omställningsförmåga.

För mer information och ansökan kontakta:

 

Moa Fjäll, 021-10 78 20

moa.fjall@almi.se

 

Läs mer: