Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Råd för innovation i Västmanland

Innovationsrådet Västmanland

Innovationsrådet i Västmanland drivs av Almi Företagspartner Mälardalen i samverkan med Create Företagsinkubator/Västerås Science Park, Forsknings- och utvecklingsrådet i Västmanland, Länsstyrelsen, Mälardalens högskola, Almi Invest, Automation Region, Robotdalen och SICS.

Innovationsrådet har varit verksamt i ca 10 år. Syftet med Innovationsrådet är att samordna innovationssystemets olika aktörer för att hitta idéer/idégivare och gemensamt stödja innovativa projekt inom regionen.

Rådets uppgifter

  • Diskutera enskilda projekt och att de får möjlighet att pitcha sina idéer inför rådet.
  • Beredningsgrupp för Innovationscheckar/FoI checkar.
  • Driva iMine, en mötesplats för innovatörer, entreprenörer och kapital.
  • Skapa gemensamma processer för rådgivning och finansiering för att underlätta för kunden.
  • Gemensam avstämning av pågående projekt, uppföljning av avslutade samt effektmätning.
  • Öka mängden externt kapital till regionen, omvärldsbevakning.
  • Investerarskola, Holdingbolag och Licensmäkleri.
  • Innowatch, stöd för innovativt utvecklingsarbete i företag.
  • Samordna insatser och aktiviteter inom rådgivning och finansiering till innovativa projekt.

Under 2016-2018 omfattas Innovationsrådet av projektet Smart Innovationssystem som syftar till att skapa ett ännu smartare samarbete mellan aktörerna för att kundanpassa systemet ytterligare samt skapa fler rådgivnings- och finansieringsmöjligheter till innovativa projekt.

Västmanlands logotyp

Kontakt

Jan Oldebring

021-10 78 00

jan.oldebring@almi.se

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Västmanlands län.