Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Innovationssluss 2.0 Mälardalen
Har du en innovation inom hälsa och sjukvård?

Innovationssluss 2.0

Innovationssluss 2.0 är ett sammarbetsprojekt mellan Almi Företagspartner Mälardalen AB, Region Örebro län, Region Västmanland och Örebro universitet.

Innovationssluss 2.0 ägs av Region Örebro län. Projektet är 3-årigt och finansieras av Tillväxtverket med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården.

Innovationsslussens arbete

  • Öka antalet innovationer som har med hälso- och sjukvård att göra.
  • Ta fram en långsiktig verksam struktur som stödjer utveckling av hälsofrämjande eller effektiviserande idéer och innovationer inom området hälso- och sjukvård.
  • Samverkan mellan offentlig förvaltning och näringsliv inom området idéutveckling och innovation.
  • Innovationsrådgivning från idé till kommersialisering/nyttiggörande.

Har du en innovation inom hälsa och sjukvård?

I projektet finns kompetens inom hälso-, och sjukvård, medicinsk teknik, forskning, processer runt lagar och regler, innovationsrådgivning och företagsamhet. Tillsammans diskuterar och förtydligar vi din idé och ger förslag på hur du bör göra för att komma framåt i processen. Vi ger råd om vem du kan kontakta och i vilken ordning aktiviteter bör ske. Oavsett om du är anställd, forskare, privatperson eller har företag är du välkommen att ta kontakt med oss.

 

Läs mer och se en film om Innovationssluss 2.0

Kontakt

Tom Andersell

019-17 48 23

tom.andersell@almi.se

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Örebro och Västmanlands län.