Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Boken om Tillväxtledarskap

– en vägledning, inspirationskälla med metoder, verktyg och slutsatser hämtat direkt som ett resultat från arbetet i projektet.

Smart tillväxt rapport

Denna rapport är framtagen inom ramen för projektet Tillväxtledarskap som är ett samarbete mellan den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Östergötland, Almi Företagspartner Östergötland AB samt Linköpings universitet. Många företag, över 100 st, har varit med i projektet och delat sin kunskap, sina utmaningar, och sina framgångar.

 

Tillväxtledarskap är ingen ledarutbildning

 

Tillväxtledarskap är en plats där vi försätter företagen i ett tillstånd, en kreativ utvecklingszon för ägare och ledare.

Här skapas mod, kraft och kunskap om vad som krävs för att växa.

Inriktningen är helheten - att leda i tillväxt, skapa styrning och organisation kopplat till affären och medarbetare, en rustning för att klara resan.

 

//Stefan Wilhelmsson, projektledare

Stefan.wilhelmsson@almi.se