Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Qbusiness är en satsning för kvinnors företagande.

Kvinna i kontorsmiljö

Vi på Almi gjorde en undersökning under 2019 kring företagandet i länet. Här framkom att andelen företag som driv av en kvinna är i Östergötland lägre än snittet i sverige och lägre än länen runt oss. (gäller AB, HB/KB och enskilda firmor, 0 – 199 anställda)

Diagram företagande i länet

Man kan också se att andelen kvinnor som driver företag är lägre idag än för 5 år sedan. Visserligen har alla bolag, oavsett styrning, minskat mellan 2012-2018.

 

Kvinnoledda företag driv i klart högre utsträckning som Enskild näringsverksamhet jämfört med alla företag.

Kvinnoledda företag är också underrepresenterade mot alla företag som har AB som juridisk form. Det är branscherna som de finns i och storleken på företagen som främst förklarar detta.

 

Kvinnoledda företag är överrepresenterade bland företagen som har en omsättning upp till 700.000 kr. På en omsättning upp till 1-1,5 milj så finns de kvinnoledda företagen med men efter det är de kraftigt underrepresenterade.

 

I undersökningen såg vi också att knappt 80% av alla företag har ingen kvinna i styrelsen men nästan 70% av de kvinnoledda företagen hade bara kvinnor i sin styrelse.

 

Men, andel kvinnliga ledare (VD, bolagsman, komplementär o ägare) har ökat i alla juridiska former om vi jämför 2012 med 2017/18.

 

Qbusiness har alltså startats för att inspirera, lyfta förebilder, ge möjlighet till nya nätverk och kontakter samt att utbyta erfarenheter. Allt för att stärka de företagande kvinnorna som vi har i vår region men också att inspirera till att våga tänka större. Vi vill också bidra till ett mer jämställt företagande och lyfta kvinnorna i ledande positioner och i styrelserna.

 

Med på resan har vi följande organisationer som brinner för samma sak:

Styrelseakademien Östsverige, Östsvenska Handelskammaren, 100-listan, Nyföretagarcentrum och Företagarna.   

Programmet är en del av Smart Tillväxt, ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklings-fond.

Kontakt
För mer information, kontakta:
Åsa Ekman
Tel. 013-200 736
asa.ekman@almi.se

EU-flagga