Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi Värmlands projekt

Med hjälp av EU-medel driver Almi Värmland ett antal affärsutvecklingsprojekt. 

- öppnas i nytt fönster

Hållbar framtid - en omställninsgresa med Ami Värmland

 

Covid-19 har drabbat de små och medelstora företagen i Värmland hårt. Detta har lett till vikande efterfrågan på nuvarande affär, en oro och ovisshet över krisens längd och en insikt i att samhälle och marknad kommer förändras efter krisen.

 

Med stöd ur den Europeiska regi onala utvecklingsfonden driver Almi mellan 2020 och 2023 projektet Hållbar framtid - en omställningsresa med Almi Värmland. Syftet med projektet är att med hjälp av riktade rådgivningsinsatser kunna hjälpa små och medelstora företag i regionen med att öka deras omställningsförmåga, öka möjligheten för företagen att göra resan mot att bli ett hållbarare företag i en snabbare takt, och på så sätt öka företagens konkurrenskraft.

 

Projektets mål är att fler värmländska små och medelstora företag ska ha förstärkt sin konkurrenskraft och framtidssäkrat sin verksamhet genom att spegla marknadens framtida möjligheter inom hållbarhet och digitalisering. 

 

Insatserna syftar till att

  • hjälpa företagen att ska skapa sig en bild av behov och en första inspiration kring företagets möjligheter.
  • bidra till att företagen har gjort en plan för att genomföra en förändring som framtidssäkrat verksamheten. 
  • ge stöttning till företagen under genomförandet av förändringen.

Agil tillväxt - en utvecklingsresa med Almi Värmland

 

Känner du att det finns mer potential i ditt företag, men att du behöver lite hjälp på vägen för att nå dit? På Almi vet vi vad som är viktigt när man driver företag, oavsett vilket skede du är i. Har du viljan att växa så guidar vi dig rätt.

 

För dig som företagare innebär det att det finns flera olika finansieringslösningar som möjliggör för företaget att växa i den takt du vill. Hos Almi finns också ett stort utbud av tillväxtprogram där du kan få utvecklande rådgivning och struktur i allt från allt från att bättre ta tillvara på och utveckla nya idéer till att nyttja extern kompetens eller utvecklas som ledare.

 

Med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden driver Almi mellan 2018 och 2021 projektet Agil tillväxt - en utvecklingsresa med Almi Företagspartner Värmland.

 

Projektets mål är att utveckla, testa och införa ett nytt processorienterat arbetssätt i Almi, med fler samordnade insatser med det övriga företagsstödjande systemet.

 

Nyttan för SME blir att rådgivnings- och 

finansieringslösning

ar blir mer företagsanpassade, företagen får bättre hjälp att hålla i sin utvecklingsprocess över tid. De får lättare att få till sig stöd ur hela det företags- och innovationsstödjande systemet. 

 

 

Utveckling för tillväxtföretagare från andra länder - IFS 2.0

Med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden driver Almi mellan 2017 och 2020 projektet Utveckling för tillväxtföretagare från andra länder - IFS 2.0.

 

Genom affärsrådgivning och samverkan är målet med projektet att ge bättre tillväxtförutsättningar till redan etablerade företag som ägs av personer som kommer från andra länder.

- öppnas i nytt fönster

Snabbspår

Mellan 2017 och 2019 driver Almi projektet Gemensam snabbspår för företagare, ett projekt som genomförs med finansiering från Tillväxtverket och som omfattar alla Almis dotterbolag.

 

Projekt Snabbspår har som mål att fler nyanlända i Sverige startar företag. Det ska uppnås genom att bättre och snabbare ta tillvara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande.

Logga tillväxtverket - öppnas i nytt fönster

Styrelsekraft för unga digitala kvinnor i ledande position

 

Under 2018 driver Almi projektet Styrelsekraft för unga digitala kvinnor i ledande position. Projektet genomförs med finansiering från Region Värmland.

 

Projektets mål är att bidra till att kvalitetssäkra styrelsekunskapen hos yngre kvinnor med digital kunskap och erfarenhet genom en styrelseutbildning à la Styrelsekraftprogrammet, så att fler kvinnor blir rekryteringsbara till styrelser.

Logga region värmland - öppnas i nytt fönster