Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Utveckla tillväxtarbetet med nätverksgrupper
Västra Götaland

VD-Grupp fokus tillväxt

Ta dig förbi tillväxthindren i ditt företag med extern kompetens och nya nätverk.

Många frågor kring tillväxt är gemensamma med andra företag som växer, därför skapar vi nätverksgrupper bestående av ca 6 företag som träffas sex gånger under 2017, utöver en kickoff- och en avslutningsträff. Grupperna skapas genom att kombinera företag som inte konkurrerar med varandra och som dessutom har olika styrkor och svagheter ur ett tillväxtperspektiv och ni träffas på varandras företag. Träffarna pågår under en halvdag med gemensam lunch och vid varje träff behandlar ett tillväxtområde som bestämts av de deltagande företagen.

 

Tillsammans hjälps gruppen åt att hitta lösningar på utmaningar inom tillväxtområdet. Träffarna leds av en erfaren processledare och vid varje träff medverkar även en expert inom valt tillväxtområde. Inför varje träff sammanfattar varje företag sin huvudsakliga utmaning inom tillväxtområdet, vilket ligger till grund för workshoparna.


Deltagande företag har stor möjlighet att själva påverka upplägg och inriktning av träffarna för att skapa maximal effekt.

Programmet i detalj

Programmet "VD-grupp fokus tillväxt" där utvalda företag bjuds in att tillsammans utveckla sitt tillväxtarbete. Programmet leds av en tillväxtrådgivare (processledare) och företagen får även tillgång till ämnesexperter som delar med sig av sin kunskap under träffarna.

Mål & Syfte

Deltagarna har stor kunskap om företagande under tillväxt, men också många frågetecken. Programmets uppgift är att utifrån företagarnas kunskaper bidra till att man på ett insiktsfullt sätt kan fatta bättre beslut som rör det egna företagets tillväxt. Det betyder att det inte finns färdiga lösningar eller modeller, men väl idéer och erfarenheter som presenteras av andra deltagare och resurspersoner i programmet. Tillväxtprogrammet ska hjälpa deltagarna att se nya samband och perspektiv på tillväxt.

 

Tillväxtprogrammets mål är att stärka deltagarna så att de står ännu bättre rustade att leda sina företag i den fortsatta tillväxten. Målsättningen är att de ska förtydliga sina tillväxtmål och börja arbeta med åtgärder för att nå dessa.

Upplägg

Tillväxtprogrammet bygger på erfarenhets- och kunskapsutbyten under strukturerade former. Upplägget är processorienterat. En tydlig struktur skapar utrymme för deltagare och genomförare att anpassa sig till uttalade behov avseende innehåll under genomförandet.

 

1. Kick-off i februari/mars

 • Presentation av företag/deltagare
 • Gruppaktiviteter
  • Förväntningar & målsättningar
  • Bestämma datum för tillväxtträffar och avslutningsträff
  • Bestämma tillväxtområden att fokusera på

2. Inför varje tillväxtträff

 • Definiera de huvudsakliga utmaningarna inom tillväxtområdet och fylla i mallen
 • Skicka in ifylld mall till processledare senaste en vecka innan tillväxtträffen

3. Tillväxtträffar (6 st)

 • Träffarna sker i Almis lokaler och tillväxtutmaningarna inom tillväxtområdet är i fokus under träffen
 • En expert på tillväxtområdet presenterar området och tips på vägen
 • Processledaren definierar två workshops utifrån de olika utmaningarna som skickats in innan träffen
 • Förslagsvis ligger träffarna i mars, april, maj, september, oktober och november

4. Avslutsträff

 • Avstämning mot förväntningar & målsättningar
 • Diplom
I en VD-grupp får du få bra underlag för ledning/styrning av ditt företag och kan bolla olika frågor med ett personligt nätverk av andra utvecklingsintresserade företagsledare. Deltagarna ofta får nya idéer och perspektiv på företagandet. För att inte nämna den personliga utvecklingen.
Nina Gillbo, Rådgivningsansvarig

Vill du skicka en ansökan?

Kontakta kundtjänst på 0771-55 85 00.

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Västra Götaland.