Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Exportprogrammet Halland
För företag i Halland som vill ta nästa steg i sin internationalisering.

Exportprogrammet i Halland

Vill du driva framgångsrik internationalisering av ditt företag?

Exportprogrammet i Halland är ett samarbetsprojekt mellan Väst- & Sydsvenska Handelskammaren, Business Sweden, Almi Företagspartner Halland, och Region Halland. Vi har gått samman för att genom samlad kraft och kompetens erbjuda ditt företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad internationalisering. Utöver det kommer du även ingå i ett värdefullt nätverk med andra företagare som står inför samma internationella satsning.

Vem kan delta?

Vi riktar oss mot SME-företag i Halland med intresse och ambition att utvecklas internationellt. Målgruppen är företag som redan idag exporterar till någon eller några marknader men som nu behöver ta nästa steg i sin internationalisering.

Program

Deltagande företag kommer först genomgå en noggrann urvalsprocess. Därefter följer en uppstartsträff, där vi tillsammans går igenom programmoduler, sätter agenda och datum. Programtiden är ca 9 månader, och är uppdelad i fyra olika moduler med syftet att tillföra ditt företag kunskap inom internationalisering på olika nivåer.

 

1. Nätverksgrupper


Fem halvdagar. Träffarna genomförs under ledning av en professionell processledare som ger råd och tips på hur man kan lösa individuella och gemensamma problem. Syftet är att gemensamt diskutera utmaningar med internationalisering och hur man tar sig an dessa utmaningar.

 

2. Internationell utbildning


Tre halvdagar. Utbildningen anpassas efter gruppens önskemål och kan bland annat innefatta affärskultur och affärsjuridik samt andra områden som rör internationalisering.

 

3. Individuell avstämning och support


Tre tillfällen á 1,5 tim styck. I detta steg ges individuell support som skall resultera i en handlingsplan för företagets fortsatta internationalisering. Detta sker genom tre individuella möten med utgångspunkt i företagets individuella behov och målsättning.

 

4. Marknadsaktivitet - extra tillägg


Detta steg är ett påbyggnadssteg för ett begränsat antal deltagare från programmet. Här erbjuds de deltagande företagen hjälp att etablera sig på en ny exportmarknad. Syftet är att öka projektdeltagarnas kunskap om den utvalda marknaden, ge möjlighet att träffa relevanta kunder och partners.

Endast företag från Exportprogrammet kan söka till detta steg. Deltagarna väljs ut via urvalsprocess och detta påbyggnadssteg kostar 15 000 kronor. Det finns totalt 10 platser i steg 4. 
Rese- och boendekostnader finansieras av företagen själva)

 

Deltagaravgift
Programmet delfinansieras av Region Halland samt projektets samarbetspartners vilket innebär att vi kan erbjuda en avgift på 8 900 SEK ex.moms. (modul 1-3)

 

Anmälan till Exportprogrammet i Halland

 

  • Intresseanmälan tas emot redan nu: marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se
  • Ange företagsnamn, organisationsnummer, kontaktperson och kontaktuppgifter.
  • Urvalsprocess och rekrytering sker under hösten 2018
  • Programmet startar i början på 2019

För mer information går det bra att kontakta Marina Gireva på Västsvenska Handelskammaren.

 

Kontakt

Marina Gireva

031-83 59 05

marina.gireva@vastsvenskahandelskammaren.se

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Uppsala.