Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Förbered dig till licensmötet

Innan du möter ett företag som du vill ska licensiera eller köpa din produkt så förbered dig väl. Ju bättre förberedd du är desto större chans har du att skapa intresse och få till en licensaffär.

Bestäm dig i förväg vad du vill uppnå med mötet. Du kan snart hamna i en affärsdiskussion där du förväntas ta viktiga beslut. Är du inte bra på att presentera och förhandla, ta med någon som är van.

 

Tänk på sekretessen och använd vid behov sekretessavtal.

Nedan är en checklista med bra saker att tänka igenom och förbereda dig på i kontakt med en potentiell licenstagare:

Företagets förväntningar

 • Presentation av dig ur ett yrkesmässigt perspektiv.
 • Företaget vill ha en bra bild av produkten, marknaden, kostnader, tidplaner.
 • Företaget värderar det du säger utifrån sin strategiska plan och affärsidé.
 • Företaget räknar på kostnader jämfört med intäkter och produktens pay-off.

Förbered dig därför genom att...

 • Kontakta företag som du tror passar deras inriktning och planer.
 • Var påläst om företaget.
 • Lär dig marknaden och vilken prissättning som är rimlig.
 • Lyfta fram kundundersökningar och marknadsintresse.
 • Öva på en presentation av dig själv, ditt företag och vad produkten erbjuder.
 • Tänka igenom vad du vill – royalty, sälja, partner.
 • Var realist – hur långt har produkten kommit.
 • Ha en tidplan som du kan diskutera med företaget. När har de tid?
 • Var beredd att ta hjälp av jurist för licensavtal.

Bli inte förvånad

 • Företaget gör ingenting om de inte tror att de kan tjäna pengar.
 • Ditt erbjudande kan vara hur bra som helst i dina ögon – det hjälper bara om andra också förstår affärsnyttan.
 • Ju större risk/insats företaget måste ta/göra – desto mindre pay-off för din egen del.
 • Du måste vara beredd att förhandla.
 • Företaget använder expertis.
 • Produkten kanske är bra men företaget har redan gjort sina prioriteringar utifrån deras affärsmål.

Sammanfattning

 • Var påläst och väl förberedd.
 • Ha handlingsalternativ klara för dig.
 • Lyssna på vad företaget har för behov och mål.
 • Var beredd att tacka ja eller nej.
 • Om du får ett nej, ta reda på varför. Även om företaget inte ör intresserad, kommer du säkert att vara välkommen för att diskutera nya idéer eller lösningar i framtiden.
 • Om du får ett intresse, var snabb att agera på ert överenskomna nästa steg. Säkra upp med relevanta avtal.