Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Ta företagandet till en ny nivå
Få mentor eller bli mentor.

Mentorprogram

Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Gör det med stöd av en mentor. Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en erfaren mentor. Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån identifierat nuläge, styrkor, svagheter och ambitioner.

Få hjälp av mentor

Vill du ha hjälp av mentor? I så fall startar processen med att en Almi-rådgivare intervjuar dig. I intervjun använder vi modellen som används i vår "Utvecklingsdialog". Efter att du och ditt företags behov och utmaningar identifierats kan matchning med mentor ske på två sätt. Antingen söker du på egen hand i Almis mentorsystem efter den mentor som du tror passar dig eller så får du stöd av rådgivaren att finna lämplig mentor. Läs mer om att vara adept

Jag vill ha en mentor

Fyll i vårt kontaktformulär längre ned på sidan om du vill ha en mentor. Det är begränsat antal mentorpar som matchas per år och län.

Bli mentor

Vi söker erfarna personer från näringslivet som delar med sig av kunskaper och erfarenheter om företagande i syfte att utveckla företag. Som mentor ska du kunna bjuda på just den kompetens och kontakter som din adept behöver - utan att kräva något i gengäld. Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa. Almi ger dig stöd genom råd, riktlinjer och en tydlig beskrivning av mentorprocessen. Läs mer om att vara mentor

Jag vill bli mentor

Du ansöker om att bli mentor på vår mentorwebb. Ansök om att bli mentor

Om mentorprogrammet

Mentor och adept träffas minst en gång i månaden under 6 – 12 månader för att diskutera hur företaget kan utvecklas. I det inledande mötet sätter ni gemensamma mål för mentorskapet. Dessa mål utgör grunden till större delen av era möten under året. Mellan träffarna får du som adept "hemuppgifter" att arbeta med på egen hand. På nästkommande möte går ni sedan igenom och utvärderar resultatet tillsammans.

Vad händer efter programmet?

Mentorprogrammet ska ge bättre förutsättningar för företaget att uppnå uppsatta mål.

 

Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets tillväxtresa. Efter avslutad mentorprogram finns möjlighet till fortsatt stöd av Almis rådgivare. Ju större potential för tillväxt ditt företag har, desto mer resurser kan Almi satsa.

För vem?

Mentorprogrammet är för dig som nyligen startat eller driver ett etablerat företag med potential att växa. Du kan även ansöka om att bli mentor och stötta andra. Alla våra mentorer deltar på ideell basis.

 

Hur fungerar det?

Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess. Det är hela tiden du som fattar besluten och mentorn fungerar som ditt stöd i beslutsprocessen.

 

Vad kostar det?

För dig som nyligen startat är det kostnadsfritt. För dig som driver ett etablerat företag tar vi ut en avgift på 3000 kr.

 

Utan mentorskapet hade utvecklingen av mitt företag gått betydligt långsammare.
Dag Malgeryd, vd Recaremed AB

Kontakta oss

Ring oss på 0771-55 85 00 eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.
*
*
*
*
?