Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Dela med dig av din kunskap
Bli mentor i vårt mentorprogram.

Att vara mentor och urvalskriterier

Ordet mentor kommer från antikens Grekland. Odysseus son Telemachos uppfostrades av vännen Mentor. Enligt ordboken är en mentor någon som har hand om en yngre persons uppfostran och utbildning; en handledare, coach, förebild, rådgivare och lärare. 

Förväntningar på en mentor

 • Vara en förebild som förmedlar kunskap och delar med sig av erfarenheter kring företagande.
 • Vara en god lyssnare och bollplank.
 • Stötta sin adept genom ett konsultativt förhållningssätt, dvs ställa frågor och bidra med kunskap, men inte genom att ta på sig egna uppgifter.
 • Dela med sig av sitt kontaktnät.
 • Visa intresse, engagemang och avsätta tid för möten.
 • Mentorerna arbetar ideellt och får alltså ingen ersättning för sin tid.

Dina åtaganden som mentor

 • Utan affärsintresse erbjuda behovsanpassad kompetens- och erfarenhetsöverföring till adepten utifrån identifierade behov.
 • Ansvara för att möten med adepten blir effektiva och konstruktiva.
 • Finnas tillgänglig för kontinuerliga möten med adepten, ca 1 gång per månad. Om ett inbokat möte måste bokas om meddelas detta i så god tid som möjligt till adepten.
 • Visa engagemang och respekt för adepten och dennes utvecklings-/tillväxtprocess.
 • Överlåta besluten till adepten men finnas med i beslutsprocessen som bollplank.
 • Agera professionellt genom hela mentoråret samt förbinda sig att behandla all lämnad information inom programmet som konfidentiell. Detta gäller inte information som är allmänt känd.
 • Besvara Almis uppföljningar, utvärderingar och kundundersökningar.

Ersättning, sekretess och ansvar

Mentorerna får inta ha något juridiskt engagemang i det företag hon/han är mentor till. Det ska heller inte utgå någon ekonomisk ersättning till mentorn. Sekretess gäller för mentorn gentemot adepten och hennes/hans företag. Vare sig mentorn eller Almi Företagspartner kan ställas till ansvar för de eventuella råd som mentorn ger.

Jag vill bli mentor

Om du vill bli mentor så ansöker du enkelt på vår mentorwebb. Ansök om att bli mentor

Vad kan jag bidra med?

Du som mentor bjuder på kunskaper och kontakter som din adept behöver i viss given situation – utan att kräva något i gengäld. Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa. Det finns ingen beroendeställning er emellan.

 

Hur skiljer sig mentorrollen från arbetslivet?

Många mentorer är också ledare och chefer. Var observant på att rollerna är helt olika. Mentorn tar till sig individens mål och visioner, men behöver inte uppnå resultat.

Om du har tid och den kunskap som krävs för att bli mentor, ta chansen. För det är så givande att få möjligheten att komma in i företag och se människor utvecklas.
Dagnija Waern, mentor