Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Affärsutvecklingscheckar för Internationalisering och Digitalisering

Företag i Halland kan söka pengar för att köpa in för att vidareutveckla sitt företag inom internationalisering eller digitalisering. Vi kallar dessa pengar för Affärsutvecklingscheckar.

 

  • Internationaliseringscheckar - för dig som vill nå nya internationella marknader eller utreda frågor kopplade till Brexit
  • Digitaliseringscheckar - för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Vilka kan söka?

Du är välkommen att söka checken om du har ett företag som:

  • har 2-49 anställda
  • omsätter 3-100 miljoner kronor
  • har ordnad ekonomi

Vad kan stödet användas till?

Pengarna får användas till att köpa in extern kompetens till bolaget. Det kan vara köp av konsulttjänster eller projektanställning. Projektet måste vara nivåhöjande för företaget, alltså någon utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan du söka?

Affärsutvecklingschecken betalar hälften av dina kostnader. Du kan söka mellan 50 000 till 250 000 kronor. Resten bidrar ditt företag med i form av pengar.

Hur söker du en Affärsutvecklingscheck?

Kontakta oss innan du ansöker för en första dialog runt ditt projekt.

Kontakt

Conny Nilsson

035-15 38 17

070-545 38 94

conny.nilsson@almi.se

 

Johan Norinder

035-15 38 30

070-573 34 02

johan.norinder@almi.se