Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Verifieringsmedel

För dig som är verksam i Jönköpings län.

För att kunna söka verifieringsmedel måste du uppfylla nedanstående kriterier.

 

  • Din idé handlar om en ny vara eller tjänst som är unik i förhållande till det som redan finns på marknaden.
  • Du är privatperson eller har ett företag med upp till 250 anställda.
  • Privatpersoner kan söka 25.000 kronor inkl moms.
  • Företag kan söka för kostnader upp till 100.000 kronor. Företaget ska själv kunna finansiera 50 % av projektets totala kostnad.

 

 

Vem är jag som söker?

Du är privatperson eller har ett företag med upp till 250 anställda.

 

 

Vad kan jag söka för?

Verifieringsmedel är i första hand avsett för att verifiera en idé innan den går i produktion. Det kan t ex vara för att se om den redan finns, ta fram produkten eller tjänsten som prototyp eller nollserie, testa den, skydda den, göra enklare marknadsundersökning, etc.

 

 

Hur mycket pengar kan jag söka?

Privatpersoner kan söka upp till 25 000 kronor inkl moms.

Företag kan söka för externa kostnader upp till 50 000 kronor exkl moms med möjlighet till utökning, dock max 50% av den totala kostnaden.

 

 

När sker utbetalningen?

Detta sker vanligtvis vid ett tillfälle men kan undantagsvis delas upp över tid.

 

 

Hur ska det redovisas?

Detta görs med en speciell blankett samt kopior på externa fakturor. Vi godkänner kostnader från beslutsdatum.

 

 

Hur lång ska projekttiden vara?

Upp till tolv månader.

 

 

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis:

- Nyhets- och marknadsgranskningar.

- Konstruktion.

- Funktionsmodell/prototyp/nollserie

- Patentkostnader - dock aldrig mer än 50% och max 25 000 kronor.

- Inledande marknadskontakter.

- Mönster- och varumärkesskydd.

- Resor.

- Avtal.

 

 

Vad är det vi inte godkänner?

- Bestående investeringar i maskiner eller produkter.

- Egen tid.

- Traktamente, måltider etc.

Kontaktpersoner

Jönköpings län

Marita Webeklint

036-30 65 23

marita.webeklint@almi.se