Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för att satsa internationellt ska bidra till hållbar tillväxt genom att stödja exportsatsningar som leder till ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering syftar till att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag genom digitalisering, t.ex. genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation.

Ansökan görs hos Region Norrbotten, se länkarna till höger. Där finns även information om målgrupp och process.

 

Internationaliseringscheckarna är ett led i etableringen av Exportsamverkan Norrbotten - en gruppering som bildats i syfte att stärka internationaliseringskrafterna hos företag i Norrbotten. För att du ska kunna söka affärsutvecklingscheck för internationalisering ska du vara i kontakt med någon av parterna som ingår i Exportsamverkan Norrbotten innan ansökan. Parterna som ingår är Almi, Business Sweden, Exportkreditnämnden, IUC Norr, LTU Business samt Norrbottens Handelskammare.

 

Digitaliseringscheckarna är en satsning som sker i samverkan med Almi, LTU Business, IUC Norr och Norrbottens Handelskammare. För att du ska kunna söka affärsutvecklingscheck för digitalisering ska du vara i kontakt med någon av dessa parter i Norrbotten innan ansökan.