Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Affärsutvecklingscheckar för Internationalisering och Digitalisering

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Checkarna finns i två former:

 

  • Internationaliseringscheckar - för dig som vill nå nya internationella marknader eller utreda frågor kopplade till Brexit
  • Digitaliseringscheckar - för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Vilka kan söka?

Stödet kan sökas av företag som är 2-49 anställda, har en omsättning om 3-100 miljoner SEK och en ordnad ekonomi.

Vad kan stödet användas till?

Pengarna ska användas till att köpa in extern kompetens till bolaget. Detta kan vara köp av konsulttjänster eller projektanställning. Projektet måste vara nivåhöjande för företaget, alltså någon utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Hur mycket kan jag ansöka om?

Det är möjligt att söka mellan 50 000 till 250 000 kronor, och bolaget måste motfinansiera själva med 50%.

Hur gör jag för att ansöka?

Kontakta oss för en första dialog runt ditt projekt eller om du har generella frågor om checken. Ansökningar tas emot löpande men senast t o m 26 april på våren och t o m den 16 september på hösten.

Kontakt


Anette Widén

Dragarbrunnsgatan 39
753 20 Uppsala

Telefon direkt 018-18 52 15

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Uppsala.