Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Förstudiemedel till Innovationer
Almi har förstudiemedel till idéer som är nya och som innebär en större risk än normala affärsidéer.

Förstudiemedel till Innovationer

Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Företag och privatpersoner som har en ny innovativ idé kan söka ett Förstudiemedel för att göra detta.

 

Förstudiemedlet ska användas för att besvara kritiska frågor kring hur eller om man ska driva projektet vidare. Det kan enbart användas för externa kostnader som t.ex. nyhetsgranskning, prototyp, experthjälp inom teknik, juridik.

 

Syftet med förstudiemedlet är att minska risken i projekt. Vi rekommenderar att man bryter ner processen i olika etapper med tydliga milstolpar och delmål. I takt med att projektet utvecklas positivt och närmar sig marknaden kan projektet beviljas medel för att uppnå delmålen.

 

Vem kan söka?

Företag och privatpersoner som har en innovativ idé som ej nått marknaden.

 

Innovation = ny idé som ej finns på marknaden och som till tillför ett tydligt värde samt har en kommersiell potential.

 

Hur mycket kan jag söka?

  • Privatpersoner kan beviljas upp till 25.000 SEK

 

  • Företag kan beviljas max 50.000 SEK för ett projekt

 

Vad kan jag söka stöd för?

 

  • Teknisk förstudie; prototyp, mock-up, konstruktion, design, certifiering m.m.
  • Juridisk förstudie; nyhetsgranskning, immaterialrättsstrategi, avtal m.m.
  • Marknadsmässig förstudie; marknadsundersökning, inledande kundkontakter m.m.

 

Förstudiemedlet kan enbart nyttjas till externa kostnader. Inköp från annat företag i samma koncern eller annat närstående bolag får ej ske.

 

Så här ansöker du

 

Fyll i och skicka in en innovationsplan via E-tjänster

 

I innovationsplanen beskriver du kort din idé. Den ska ge en tydlig bild av vilket behov du adresserar, tänkt lösning och vägen fram till intäkt.

 

När vi har fått din innovationsplan kommer en rådgivare kontakta dig för att gå igenom ditt projekt.

Almi kommer att ta kreditupplysning (UC) på sökande.

 

För mer information kontakta:

Olle Jonsson
018-18 52 05, 070-628 87 31
Anette Widén
018-18 52 15, 070-377 97 41