Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Finansiera företaget med lån
När du ska bygga nytt företag eller finansiera en tillväxtsatsning
Läs mer om Almis lån

Att tänka på när du ansöker om lån hos Almi

Ibland är det lätt att tro att lån är lösningen på allt. Men företagande handlar om så mycket mer. Det vet vi då vi träffar 1000-tals företagare över hela landet varje år. Därför är det viktigt för oss att fånga upp dina unika behov och är anledningen till att vi vill träffa dig även vid en låneansökan. 

Efter att du har skickat in din låneansökan kommer en Almi-rådgivare att kontakta dig för ett möte. I detta möte kommer rådgivaren bland annat berätta mer om Almis tjänster. Syftet är att fånga upp eventuella andra behov som kan vara till nytta för ditt företag kopplat till genomgången av låneansökan.

Frågor du möts av i låneansökan

Om du redan har lån hos Almi idag behöver du svara på dessa frågor för din nya låneansökan.  

 

 • Totalt kapitalbehov
 • Önskat belopp 
 • Syfte med lånet

Beskriv även kortfattat vad som har hänt i företaget sen du senast var i kontakt med din Almi-rådgivare.

 

Förbered följande innan du påbörjar ansökan:

 

 • Om ditt företag har ett bokslut bifogar du: 
  - senaste bokslutet - även om det inte är reviderat
  - aktuella delårssiffror* om ditt bokslut är äldre än fyra månader, både resultat- och balansräkning
 • Om ditt företag inte har ett bokslut bifogar du:
  - budget
  - eventuellt aktuella delårssiffror om det finns

* När du bifogar delårssiffror bifogar du även en jämförelse samma period föregående år (resultat- och balansräkning). Det ger oss en bild av hur ditt företag eventuellt har förändrats och påskyndar handläggningen av din låneansökan.

 

Till dig som inte redan är lånekund hos Almi

Om du inte redan är lånekund hos Almi behöver vi ställa fler frågor. Du kommer tillsammans med en rådgivare att gå igenom hela låneansökan i detalj och eventuellt om du behöver komplettera något.

 

Anledningen till att vi behöver svar på dessa frågor är dels för en snabbare process, och dels att vi kan vara mer förberedda inför mötet med dig. 

 

Klicka på läs mer för att se vilka frågor som du behöver svara på, svara så gott du kan.

 

För dig som vill ansöka om lån för att finansiera en innovation

En innovation är något som inte finns tillgängligt idag. Det kan exempelvis vara en ny produkt, tjänst, process eller teknik.

 

För dig som ansöker om lån för att finansiera en innovation behöver vi ställa frågor som är kopplade till att det är något som ännu inte finns på marknaden. Det gäller oavsett om du redan har lån hos Almi eller inte.

 

Du kommer tillsammans med en rådgivare att gå igenom hela låneansökan i detalj och eventuellt om du behöver komplettera något.

 

Klicka på läs mer för att se vilka frågor som du behöver svara på, svara så gott du kan.

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Skillnad affärsidé och affärsmodell

Affärsidé = VAD ditt företag erbjuder och till vem.

 

Affärsmodell = HUR ditt företag skapar och erbjuder värdet till kunderna.