Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Översättningsstöd för besöksnäringsföretag

Besöksnäringsföretag i Halland kan söka pengar för att köpa in extern kompetens från konsulter för att få hjälp med översättningen av företagets kommunikationsmaterial och webbsidor till annat språk än svenska. Syftet med stödet är att öka kännedomen om Hallands attraktivitet och att bidra till fler exportmogna företag inom besöksnäringen.

 

Vilka företag kan söka översättningsstödet?

Du är välkommen att söka översättningsstödet om du har ett företag som:

  • är verksamt inom besöksnäringen
  • har upp till 249 anställda
  • är svenskregistrerat och har sitt huvudsäte i Halland

Vad kan översättningsstödet användas till?


Stödet får användas till att köpa in extern kompetens från konsulter för att översätta företagets webbsidor och annat kommunikationsmaterial som är riktat mot internationella besökare. Stödet får dock inte gå till annonskostnader.

 

Du väljer själv vilken konsult som du anlitar, men konsulten ska vara oberoende och inte närstående.

 

Hur mycket kan du söka?

Översättningsstödet betalar hälften av dina kostnader. Du kan söka upp till 15 000 kronor under en treårsperiod (2020-2023). Resten bidrar ditt företag med i form av pengar. Utbetalning av stödet sker efter att insatsen är genomförd och betald av ditt företag.

 

Hur söker du översättningsstödet?

Du söker stödet på webbplatsen Min ansökan www.minansokan.se. Din ansökan om stöd ska skickas in innan du påbörjar insatsen.

Kontakt

Conny Nilsson

035-15 38 17

070-545 38 94

conny.nilsson@almi.se