Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Finansieringsöversikt Kronoberg

Här har vi sammanställt en översikt över olika finansieringsmöjligheter som finns för företagare och innovatörer i Kronobergs län. Läs mer om respektive finansieringsmöjlighet via länkarna nedan.

Lån

 • Grönt lån: Almis gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål.
  Läs mer och ansök via Almi

 • Brygglån: Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.
  Läs mer och ansök via Almi

 • Företagslån: Almis Företagslån är företagens motsvarighet till topplån vid bostadsfinansiering. Utgångspunkten är att Företagslånen ska vara ett komplement i din totala finansieringslösning där banken vanligtvis är den andra finansiären.
  Läs mer och ansök via Almi

 • Tillväxtlån: Almis Tillväxtån riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Lånet kan användas för investeringar eller rörelsekapital.
  Läs mer och ansök via Almi

 • Mikrolån: Almis Mikrolån är anpassat till dig som har ett mindre kapitalbehov. Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolånet kan beviljas på upp till 250 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren.
  Läs mer och ansök via Almi

 • Exportlån: För exporterande företag och vid internationella satsningar kan alla lånetyper användas. En särskilt anpassad låneform för exporterande företag är Exportlånet. Almi förmedlar även EKNs garantier.
  Läs mer och ansök via Almi

 • Innovationslån: Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.
  Läs mer och ansök via Almi

 • Kronanlån: Endast för företag som uppfyller Företagsfabrikens krav. 100 000 kr - 250 000kr.
  Läs mer och ansök via Företagsfabriken

Företagsstöd och bidrag

 • Företagsstöd Almi: Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget?
  Då finns det möjlighet att ansöka om företagsstöd för att stödja dina kostnader! 
  Läs mer och ansök via Almi

 

 

 • Verifieringsmedel för produkt- och tjänsteutveckling: Ansök om max 25 000 kr (privatperson) 50 000 kr (företag).
  Läs mer och ansök via Almi

 • Klimatklivet: Ansök om bidrag för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Stödet utgör i snitt 44 % av investeringskostnaden, som mest kan man få 70 % av
  investeringskostnaden.
  Läs mer och ansök via Länsstyrelsen Kronoberg

 • Stöd för energiarbete: Små och medelstora företag kan få stöd i att utveckla verksamhetens energiarbete för att öka möjligheten att minska kostnader och klimatpåverkan.
  Läs mer och kontakta Energikontor Sydost

 • Stöd för landsbygdsutveckling: Företag kan söka stöd för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.
  Läs mer och ansök via Länsstyrelsen Kronoberg

 • Stöd för att starta eget: Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan få starta eget-bidrag, så kallat stöd till start av näringsverksamhet.
  Läs mer och ansök via Arbetsförmedlingen

 • Verifieringsmedel för nyttiggörande av forskning. Endast för personer knutna till Linneuniversitetet. Ej kommersialiseringsfokus.
  Kontakta Linnéuniversitetet, Emma Hermansson

 Ägarkapital

 • Förinvestering: Kan ansökas om innan bolaget har lanserat sin produkt/tjänst, max 300 000 kr.
  Läs mer och ansök via Almi Invest

 • Pitcha din startup för riskkapital: När du ska resa kapital och få investerare intresserade behöver du ett imponerande pitch deck. Ett bra pitch deck är avgörande för att investeraren tidigt ska kunna se potentialen i din startup och avgöra om de är rätt investerare för dig. Då kan vi också snabbt se om riskkapital är den typ av kapital som passar just ditt bolag bäst. 
  Läs mer här via Almi Invest
   
 • Entreprenörsinvest: Erbjuder ägarkapital, leasing och lån.
  Läs mer och ansök här via Entreprenörinvest

Läs mer