Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Finansiera företaget med lån
När du ska bygga nytt företag eller finansiera en tillväxtsatsning.
Ansök om lån

Om Almis lån

Ska du bygga ett nytt företag från grunden eller står ditt företag inför en ny fas i utvecklingen? Det kan finnas många anledningar att söka ett lån. Almi stöttar dig när du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, utan behöver ytterligare en finansiär.

Vem kan söka våra lån?

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Det kan till exempel gälla en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning.

 

Vi sätter egentligen inga formella begränsningar för hur lånet ska användas utan lyssnar till varje kunds speciella förutsättningar. Gäller det en internationell satsning kan Almi hjälpa dig med olika former av exportfinansiering. Almi kan till och med vara med och finansiera ett företagsköp. Det som är viktigt för oss är att lånet bidrar till att ditt företag utvecklas och växer.

 

Almis lån kan beviljas till företag som drivs av utländsk medborgare som är skriven i Sverige och som:

  • har uppehållstillstånd eller
  • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
  • är nordisk medborgare

Hur fungerar våra lån?

Almi erbjuder lån som är marknadskompletterande. Lånen ses ofta som ett topplån vilket innebär att Almi tar en högre risk.


För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt företags utveckling och ekonomiska situation. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

 

Vår finansiella bedömning baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.


Almi sätter inte den formella säkerheten främst. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

Övrig finansiering

Almi kan förmedla medel andra medel till privatpersoner, små och medelstora företag. Syftet med medlen är att underlätta deras utvecklingsprocess för att starta ett företag/komma igång med en affärsidé eller för att företaget ska växa.

 

Almis Verifieringsmedel används när du i tidig fas tar fram viktig ny kunskap och/eller tar dig över en puckel för att komma vidare och verifiera din innovativa affärsidé.

 

Andra medel ställs ut av olika nationella och regionala aktörer, som till exempel regionala checkar, Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar och Vinnovas innovationscheckar. Målgrupp och ändamål med medlen varierar utifrån önskemål från utfärdande organisation. Välj län nedan för att se vad som finns att söka i din region.

Framtidsdialog – rusta ditt företag för framtiden

När du tar del av affärstutvecklingstjänster eller ansöker om finansiering från Almi kommer du att ha en Framtidsdialog med oss, där företagets hållbarhetsarbete är i fokus. Hållbarhet har nämligen gått från att vara ett ”bra att ha” till en nödvändighet då både kunder, medarbetare och planeten kräver det. Det är här Framtidsdialogen kommer in.

 

Du får grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. Tillsammans med din rådgivare har du en dialog där ni tittar specifikt på din verksamhet. Du får också stöd i att prioritera vad nästa steg är. På så vis står du bättre rustad för framtiden och kan vara säkrare på att du lägger tid och/eller pengar på rätt saker.

 

Pris: kostnadsfritt
Tid: 10-20 minuter förberedelse digitalt + cirka en timme med din rådgivare.

Här ansöker du om lån med hjälp av ditt BankID.

 

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Våra olika typer av lån

Läs mer om de olika typer av lån vi erbjuder här under. Du fyller i samma låneansökan oavsett vilket av lånen du är intresserad av.

Ansök om lån
Ansök om lån genom att fylla i vår e-tjänst.
Låneansökan