Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Ekonomisk stöd för energikartläggning av din verksamhet

Har ni koll på hur mycket energi ert företag använder? En energikartläggning är ett bra första steg i arbetet med att bli mer energieffektivt företag. Kartläggningen ger tips på hur energianvändningen kan effektiviseras – små justeringar kan ge stora vinster, genom både ökad konkurrenskraft och minskad klimatpåverkan. Region Halland erbjuder små- och medelstora företag energikartläggnings-checkar för att genomföra en energikartläggning.

Region Halland tillhandahåller energikartläggningscheckar där 50 % av energikartläggningens kostnad täcks till ett maximalt värde av 30 000 kr. Resterande finansiering står företaget för. En förutsättning
är att företaget medverkar 10 timmar i kartläggningsarbetet, där timmarna värderas till 600 kr i timmen.

För att ta del av energikartläggningscheckarna ska företaget uppfylla följande kriterier. Företaget ska räknas som SMF på koncernnivå, vara svenskregistrerat och ha sitt säte i Halland.

 

För att definieras som små och medelstora företag (SMF-kategorin) så bör företaget fristående eller tillsammans med partnerföretag och anknutna företag uppfylla följande:

  • Sysselsätta färre än 250 personer och ha en
  •  Årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en
  •  Balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år


Ansökan görs på ”mina sidor” hos Tillväxtverket, minansokan.se. Ansökan måste vara inskickad innan insatsen påbörjas.

Vill ditt företag spara pengar och värna om miljön?

Ansök om energikartläggningschecken 

Kontakta Johan Norinder eller Conny Nilsson om du har frågor om energikartläggningschecken eller hur du ansöker.

Johan Norinder
Conny Nilsson

Energikartläggningschecken är ett regionalt företagsstöd som finansieras av Region Halland.