Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Dags att utveckla företaget, då finns utvecklingscheck.

Företag i Halland kan söka pengar för att köpa in extern kompetens från konsulter för att ta ett rejält utvecklingssteg, vilket kan gälla såväl företagets varor och tjänster som företagets egna organisation och kompetensplanering. Vi kallar dessa pengar för Utvecklingscheckar.

Syftet med Utvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften hos halländska företag genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse, vilket på sikt kan innebära nya arbetstillfällen i Halland.

Vilka företag kan söka en Utvecklingscheck?

Du är välkommen att söka en Utvecklingscheck om du har ett företag som:

  • har upp till 249 anställda
  • är svenskregistrerat och har sitt huvudsäte i Halland
  • har ordnad ekonomi

 

Företag som verkar på en lokal/regional marknad där det finns risk att utvecklingsinsatsen påverkar konkurrensen i närområdet kan tyvärr inte ta del av dessa Utvecklingscheckar.

 

Vad kan Utvecklingschecken användas till?

Utvecklingschecken får användas till att köpa in konsulttjänster för produktutveckling, organisationsutveckling och marknadsutveckling i ditt företag. Pengarna får användas till rejäla utvecklingssteg och förnyelse av företaget men inte till ditt företags ordinarie verksamhet.

 

Hur mycket kan du söka?

Utvecklingschecken betalar hälften av dina kostnader. Du kan söka upp till 100 000 kronor. Resten bidrar ditt företag med i form av pengar.

 

Hur söker du en Utvecklingscheck? 

Du söker en Utvecklingscheck på webbplatsen Min ansökan www.minansokan.se 

Ansökan öppnar måndag 6 september. 

 

Kontakt

Conny Nilsson

035-15 38 17

070-545 38 94

conny.nilsson@almi.se

 

Johan Norinder

035-15 38 30

070-573 34 02

johan.norinder@almi.se