Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hållbarhet och Grön omställning

För dig som är verksam i Jönköpings län.

Hållbart företagande handlar om att arbeta för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

 

Inom området hållbarhet finns två olika checkar att söka.

   

Check: Hållbarhet

En Hållbarhetscheck lämpar sig för företag som har en intern strategi och nu vill utveckla och implementera en långsiktig och hållbar affärsmodell som handlar om social eller ekonomisk hållbarhet.

 

Det kan till exempel vara mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet eller mångfald.

 

För Hållbarhet inom miljö söker du checken Grön omställning.

 

Läs mer »

 

 

Check: Grön omställning

Den här checken lämpar sig för för dig som vill ta in extern expertkompetens för att utveckla ditt företag och implementera en långsiktig och hållbar affärsmodell inom den miljömässiga dimensionen av hållbarhet.

 

Det kan handla om att kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell, ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell, elektrifiera för en grön omställning, klimatanpassa/analysera tillgången på råvaror, insatsvaror, enegi eller energieffektivisering.

 

Läs mer »