Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Finansieringsöversikt

Här har vi sammanställt en översikt över olika finansieringsmöjligheter som finns för företagare och innovatörer i Jönköpings län. Läs mer om respektive finansieringsmöjlighet via länkarna nedan.

 

 

Företagsstöd 

 • Omställningscheckar: Företag med 2 - 100 anställda och 1 - 100 mkr i omsättning kan ansöka om en Omställningscheck på 25 000 - 200 000 kr - och då motsvarande max 75 % av kostnaderna för sökt insats
  Läs mer och ansök via Almi
 • Verifieringsmedel för produkt- och tjänsteutveckling: Ansök om max 25 000 kr (privatperson) 100 000 kr (företag).
  Läs mer och ansök via Almi
 • Stöd för energiarbete: Små och medelstora företag kan få stöd i att utveckla verksamhetens energiarbete för att öka möjligheten att minska kostnader och klimatpåverkan
  Läs mer och kontakta Energikontor Norra Småland
 • Konsultstöd. Region Jönköpings län erbjuder små- och medelstora företag att ta del av konsultstöd som möjliggör omställning och leder till stärkt konkurrenskraft. Stödet ska bidra till höjt kunskaps- och teknologiinnehåll i företagens produkter och tjänster, ökad tillväxt, sysselsättning och en hållbar utveckling i Jönköpings län
  Läs mer Region Jönköpings län

Investeringsstöd

 • Klimatklivet: Ansök om bidrag för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Stödet utgör i snitt 44 % av investeringskostnaden, som mest kan man få 70 % av
  investeringskostnaden.
  Läs mer och ansök via Länsstyrelsen Jönköping
 • Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden: Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.
  Läs mer på Länsstyrelsen i Jönköpings hemsida

Lån

 • Grönt lån: Almis gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål
  Läs mer och ansök via Almi
 • Brygglån: Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation
  Läs mer och ansök via Almi
 • Företagslån: Almis Företagslån är företagens motsvarighet till topplån vid bostadsfinansiering. Utgångspunkten är att Företagslånen ska vara ett komplement i din totala finansieringslösning där banken vanligtvis är den andra finansiären
  Läs mer och ansök via Almi
 • Tillväxtlån: Almis Tillväxtån riktar sig till innovativa små och medelstora företag. Lånet kan användas för investeringar eller rörelsekapital
  Läs mer och ansök via Almi
 • Mikrolån: Almis Mikrolån är anpassat till dig som har ett mindre kapitalbehov. Lånet riktar sig främst till dig som ska starta ett mikroföretag och till unga företag i uppstart. Mikrolånet kan beviljas på upp till 200 000 kronor och kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren
  Läs mer och ansök via Almi
 • Exportlån: För exporterande företag och vid internationella satsningar kan alla lånetyper användas. En särskilt anpassad låneform för exporterande företag är Exportlånet. Almi förmedlar även EKNs garantier
  Läs mer och ansök via Almi
 • Innovationslån: Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden. Lånet kan exempelvis användas till produktutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar. Efter kreditprövning sätts villkoren på lånet utifrån en bedömning av företagets ekonomiska situation och projektets förutsättningar.
  Läs mer och ansök via Almi

Ägarkapital

 • Förinvestering: Kan ansökas om innan bolaget har lanserat sin produkt/tjänst, max 300 000 kr.
  Läs mer och ansök via Almi Invest
 • Pitcha din startup för riskkapital: När du ska resa kapital och få investerare intresserade behöver du ett imponerande pitch deck. Ett bra pitch deck är avgörande för att investeraren tidigt ska kunna se potentialen i din startup och avgöra om de är rätt investerare för dig. Då kan vi också snabbt se om riskkapital är den typ av kapital som passar just ditt bolag bäst
  Läs mer här via Almi Invest
 • Investeringsfonden Spectria Invest: Investerar mellan 1-10 MSEK i regionala tillväxtbolag med en verifierad affärsmodell och god utvecklingspotential. Fonden ska bidra till att företag utvecklas, genom både kapital och ett aktivt ägande
  Läs mer om fonden Spectra Invest här
 • Såddkapitalbolaget Speed Capital AB: Science Park och Kreditgarantiföreningen samverkar för att öka mängden såddkapital i Jönköpingsregionen. Satsningen drivs genom Science Parks dotterbolag Speed Capital AB som kan investera 100 000 – 300 000 kronor i tillväxtföretag i länet. Investeringen är knuten till de bolag som medverkar i Science Park Inkubator-programmet
  Läs mer om Speed Capital AB här
 • Investerarnätverket: Vårt investerarnätverk samlar personer och företag över hela Jönköpings län med intresse av att investera i tillväxtbolag. Medlemmarna i investerarnätverket får löpande information om investeringsmöjligheter och bjuds in till särskilda investerarkvällar där Science Park-bolag som söker finansiering pitchar sina idéer
  Läs mer om nätverket här
 • Entreprenörsinvest: Erbjuder ägarkapital, leasing och lån
  Läs mer och ansök här via Entreprenörinvest

Läs mer