Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Check: Internationalisering

För dig som är verksam i Jönköpings län.

Checken passar företag som vill internationalisera sin verksamhet, anlita expert på utvald marknad, projektanställa för att komma igång i nya länder etc. Du vill anlita extern kompetens för att göra något utöver er vanliga verksamhet.

 

För att kunna söka en internationaliseringscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

 

 • Du har ett företag som har en hög ambition och förutsättning att växa och vill göra en nivåhöjande satsning för att utveckla utöver den vanliga verksamheten.

 • Företaget ska bedrivas på marknadsmässiga villkor med lönsamhetsmål - stöd ges inte till hobby- eller ideell verksamhet. Insatsen får inte snedvrida lokal eller regional konkurrens.

 • Företaget ska erbjuda varaktig sysselsättning för de anställda.

 • Företaget har mellan 2 och 100 anställda, får inte ingå i en koncern med fler än 249 anställda och har en omsättning på mellan 1 - 150 Mkr. Företaget har en god ekonomisk ställning.

 • Du kan söka 25 000 kr upp till 250 000 kr.

   

  

Mer information om Internationaliseringscheck

 

Detta stödet kan du få

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt; 1) köp av tjänst eller 2) projektanställning.

 

Stödet är 50 % av projektets godkända externa kostnader och företaget ska själv kunna finansiera 50 %. 

 

Projekttiden

6 -12 månader.

 

Så här sker besluten
Företaget pitchar sin idé på ett ”Draknäste”. En beslutsgrupp med representanter från Enterprise Europe Network, EKN, Handelskammaren, Almi, Region Jönköpings län och Tillväxtverket beslutar om vilka företag som beviljas checkar.

 

Så här rekvireras stödet
Rekvisitionen görs i Tillväxtverkets portal Min ansökan. Vi godkänner kostnader från det datum du fått positivt besked om att gå vidare med fullständig ansökan och den har skickats in.

 

Utbetalningar

Sker vanligtvis vid ett tillfälle men kan i undantagsfall delas upp på två tillfällen.

 

Checken kan användas till:

 • Förbereda en internationalisering genom förstudier eller marknadsanalyser.
 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor.
 • Utreda frågor kopplade till Brexit.
 • Klimatpåverka ny exportsatsning.
 • Säkerställa hållbara leverantörskedjor (att de fungerar men även att de tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet).
 • Marknads- och konkurrensanalyser för att bedöma potential och konkurrenssituation.
 • Marknadsföring i syfte att hitta en lokal / agent / återförsäljare / distributör / domän är ok.

 • Stöd för marknadsspecifika anpassningar av en produkt (vara eller tjänst).

 • Avtal och juridik.
 • Produktanpassningar för en ny marknad.
 • Översättning och framtagning av dokumentation eller hemsida.
 • Undersökning av immateriella hinder och möjligheter.
 • Resor som får utgöra max 20 % av den totala kostnadsbudgeten.

 • Delta på mässa om det är en större satsning, dvs deltagande i syfte att till exempel hitta partners, leverantörer eller lära känna en ny marknad. Mässkostnaden kan vara max 20 % av den totala kostnadsbudgeten.

 

Checken kan INTE användas till:

 • Produktutveckling. Du ska redan ha en befintlig produkt att ta med till den nya marknaden.

 • Marknadsföring som går mot slutkund.

 • Personalens lönekostnader.

 • Certifieringskostnader.
 • Produktion av tryckt material.
 • Traktamente, måltider eller egen bilersättning.

  

  

Så här går du vidare för att ansöka om en check

 

Innan du gör din ansökan ber vi dig att först skicka ett mail till Malin Jönsson på Almi/Enterprise Europe Network: malin.jonsson@almi.se

I retur får du instruktioner och en lathund för hur du fyller i ansökan.

 

Du kan även kontakta Mikael Gustafsson på Region Jönköpings län: mikael.b.gustafsson@rjl.se

  

    

1.000-tals företagare runt om i landet tar årligen del av Almis affärsutveckling - gör det du också!

Tillsammans med en erfaren rådgivare får du möjlighet att utvärdera din idé. Du får en grundlig genomgång av företagets verksamhet, ekonomi och hur insatsen skapar nya värden i företaget.

 

Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur ökar, är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i verksamheten. Diskussioner kring hållbarhet blir därför en naturlig del under rådgivningen. Du kommer även bli coachad under och efter ansökningsprocessen. 

 

 

Läs mer här

 

 

   

Så här går du vidare för att ansöka om en check

Innan du gör din ansökan ber vi dig att först skicka ett mail till Malin Jönsson på Almi/Enterprise Europe Network:

malin.jonsson@almi.se

 

I retur får du instruktioner och en lathund för hur du fyller i ansökan.

 

 

Du kan även kontakta Mikael Gustafsson på Region Jönköpings län:

mikael.b.gustafsson@rjl.se

Kontaktpersoner
Jönköpings län 

Malin Jönsson

036-30 65 07

malin.jonsson@almi.se

 

Markus Jonsson

036-30 65 28

markus.jonsson@almi.se

 

Helena Dädeby

036-30 65 30

helena.dadeby@almi.se

Pengar är inte allt

Behöver du ett strategiskt stöd i att utveckla ditt företag mot en mer hållbar affärsmodell?

 

Genom Framtidsgeneratorn hjälper Almi dig att utveckla ditt företags hållbarhetsarbete och rusta er för framtiden!