Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Digitaliseringscheck

För dig som är verksam i Jönköpings län.

För att kunna söka en digitaliseringscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

 

  • Vi prioriterar företag med max 50 anställda som omsätter minst 1 miljon kronor (gäller senaste årsbokslut). Ditt företag har en god ekonomi.

  • Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000-300.000 kronor.
  • Företaget ska själv kunna finansiera 50% av projektets totala kostnad.

     

Vad kan jag söka för?

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt; 1) köp av tjänst eller 2) projektanställning.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande, d v s gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur digitalisering kan bidra till detta.

 

 

Hur mycket pengar kan jag söka?

Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000-300.000 kronor och du kan få en check på upp till halva kostnaden. Resten betalar ditt företag.

 

 

När sker utbetalningen?

Vanligtvis vid ett tillfälle men kan undantagsvis delas upp över tid.

 

 

Hur ska det redovisas?

Med speciell blankett samt kopior på externa fakturor. Vi godkänner kostnader från beslutsdatum.

 

 

Hur lång ska projekttiden vara?

Upp till tolv månader.

 

 

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis:

- Ta fram en digital strategi.

- Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation.

- Förbättra och effektivisera digitala processer och system.

- Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder.

- Utveckling av kundrelationer.

- E-handelslösningar

- Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.

 

 

Vad är det vi inte godkänner?

Exempelvis:

- Löpande affärsutveckling

- Materialinköp eller investeringar

- Enbart köp av befintliga lösningar.

- Löpande applikation- och webbutveckling.

- Produktion av innehåll, t ex text, bilder och film till webbplatser.

- Utbildningar

- Resor

- Marknadsföring mot slutkund.

- Anpassning för att uppfylla GDPR.

- Framtagande av nya produkter, varor eller tjänster. Se istället Företagscheck.

 

  

Sista ansökningsdag inför kommande beslutsmöten:

- 18 februari

- 20 maj

Kontaktpersoner

Jönköpings län

Helen Ljunggren

helen.ljunggren@almi.se

 

Kundtjänst

0771-55 85 00