Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Hållbarhetscheck

För dig som är verksam i Jönköpings län.

För att kunna söka en hållbarhetscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

 

  • Vi prioriterar företag med max 50 anställda som omsätter minst 1 miljon kronor. Ditt företag har en god ekonomi.
  • Du har ett projekt som innefattar en eller flera hållbarhetsområden, så som miljö, affärsetik, mångfald, jämställdhet etc.
  • Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000-300.000 kronor.
  • Företaget ska själv kunna finansiera 50% av projektets totala kostnad.

Vad kan jag söka för?

En check ska användas för att utveckla en långsiktig och hållbar affärsmodell inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet eller mångfald.

 

 

Hur mycket pengar kan jag söka?

Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000-300.000 kronor. Företaget kan få en check på upp till halva kostnaden och där resten betalas av företaget.

Du fyller i en intresseanmälan om vad ditt företag vill göra och vad den totala kostnaden blir.

 

 

När sker utbetalningen?

Detta sker vanligtvis vid ett tillfälle men kan undantagsvis delas upp över tid.

 

 

Hur ska det redovisas?

Detta görs med en speciell blankett samt kopior på externa fakturor. Vi godkänner kostnader från beslutsdatum.

 

 

Hur lång ska projekttiden vara?

Upp till tolv månader.

 

 

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis:

- Konsultkostnader för att ta fram en hållbarhetsstrategi för ditt företag.

- Att undersöka en produkts miljöpåverkan.

- Att säkerställa att produktionen sker under anständiga arbetsvillkor.

- Att förmedla viktiga hållbarhetsinsatser till intressenter.

 

 

Vad är det vi inte godkänner?

Exempelvis:

- Personalens lönekostnader

- Certifieringskostnader

- Marknadsföringskostnader

- Traktamente, måltider eller egen bilersättning

  

Sista ansökningsdag inför kommande beslutsmöten:

- 19 april

- 7 juni

Kontaktpersoner

Jönköpings län

Marita Webeklint

036-30 65 23

marita.webeklint@almi.se

 

Kundtjänst

0771-55 85 00