Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Internationaliseringscheck

För dig som är verksam i Jönköpings län.

För att kunna söka en internationaliseringscheck måste du uppfylla nedanstående kriterier.

 

  • Vi prioriterar företag med max 50 anställda som omsätter minst 1 miljon kronor.
  • Företaget har tillväxtpotential och en god ekonomi.
  • Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000-400.000 kronor.
  • Företaget ska själv kunna finansiera 50% av projektets totala kostnad.

  

Vad kan jag söka för?

Checkarna ska användas för att köpa extern kompetens för att göra något utöver er vanliga verksamhet.

Vill du anlita en konsult, till exempel en avtalsjurist eller expert på en utvald marknad? Kanske vill du projektanställa någon för att komma igång i nya länder?

 

 

Hur mycket pengar kan jag söka?

Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000-400.000 kronor och du kan få en check på upp till halva kostnaden.

Företaget ska själv kunna finansiera 50% av projektets totala kostnad.

 

 

När sker utbetalningen?

Detta sker vanligtvis vid ett tillfälle men kan undantagsvis delas upp över tid.

 

 

Hur ska det redovisas?

Detta görs med en speciell blankett samt kopior på externa fakturor. Vi godkänner kostnader från beslutsdatum.

 

 

Hur lång ska projekttiden vara?

Upp till tolv månader.

 

 

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis:

- Marknads- och konkurrensanalyser för att bedöma potential och konkurrenssituation.

- Avtal och juridik.

- Produktanpassningar för en ny marknad.

- Översättning och framtagning av dokumentation eller hemsida.

- Undersökning av immateriella hinder och möjligheter.

 

 

Vad är det vi inte godkänner?

Exempelvis:

- Personalens lönekostnader.

- Certifieringskostnader.

- Produktion av tryckt material.

- Traktamente, måltider eller egen bilersättning.

Sista ansökningsdag inför kommande beslutsmöten:

- 18 februari

- 20 maj

Kontaktpersoner

Jönköpings län 

Malin Jönsson

036-30 65 07

malin.jonsson@almi.se

 

Max Sundvall

036-30 65 12

max.sundvall@almi.se