Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Företagscheck - för utveckling av varor och tjänster

För dig som är verksam i Jönköpings län.

För att kunna söka en företagscheck måste du uppfylla följande kriterier.

 

  • Vi prioriterar företag med max 50 anställda som omsätter minst 1 miljon kronor.
  • Företaget har tillväxtpotential och en god ekonomi.
  • Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000-300.000 kronor.
  • Företaget ska själv kunna finansiera 50% av projektets totala kostnad.

 

För företag med hög tillväxtpotential som sannolikt kommer att nå ovanstående kriterier inom 1-2 år kan undantag göras.

 

 

Vad kan jag söka för?

Checkarna ska användas för extern kompetens för att utveckla en produkt (vara eller tjänst) utöver det som ingår i den ordinarie verksamheten.

 

 

Hur mycket pengar kan jag söka?

Projektets totala kostnad ska vara mellan 100.000-300.000 kronor och du kan få en check på upp till halva kostnaden. Företaget ska själv kunna finansiera 50% av projektets totala kostnad.

 

 

När sker utbetalningen?

Detta sker vanligtvis vid ett tillfälle men kan undantagsvis delas upp över tid.

 

 

Hur ska det redovisas?

Detta görs med en speciell blankett samt kopior på externa fakturor. Vi godkänner kostnader från beslutsdatum.

 

 

Hur lång ska projekttiden vara?

Upp till tolv månader.

 

 

Vad är det vi godkänner?

Exempelvis:

- Nyhetsgranskningar för att undersöka immateriella hinder/möjligheter.

- Prototyp, modell eller betaversion av programvara.

- Ritnings- och produktionsunderlag

- Marknads- och konkurrentanalyser

- Utveckling av programvara, konstruktion och design.

- Tester, provningar och utvärderingar

- Avtal och juridik

- Första marknadsintroduktionen

 

 

Vad är det vi inte godkänner?

Exempelvis:

- Produktion av tryckt material

- Patentkostnader

- Marknadsföringskostnader

- Traktamente, måltider eller egen bilersättning

  

Sista ansökningsdatum inför kommande beslutsmöten: 

- 15 september

- 17 november

Kontaktpersoner

Jönköpings län 

Marita Webeklint

036-30 65 23

marita.webeklint@almi.se

 

Kundtjänst

0771-55 85 00