Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Liten check

25 000-50 000 med 25% medfinansiering från företaget
Omsättning: 1 MSEK - 100 MSEK och antal anställda: 2 – 49


Stor check

50 000-250 000 med 50% medfinansiering från företaget
Omsättning: 3 MSEK - 150 MSEK och antal anställda: 2-100

Check: Digital omställning

För dig som är verksam i Uppsalas län.

För att kunna söka checken Digital omställning måste du uppfylla nedanstående kriterier.

 

 

 • Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget.

 • Företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur digitalisering kan bidra till detta.

 • Företaget ska bedrivas på marknadsmässiga villkor med lönsamhetsmål - stöd ges inte till hobby- eller ideell verksamhet. Insatsen får inte snedvrida lokal eller regional konkurrens.

 • Företaget ska erbjuda varaktig sysselsättning för de anställda.

  

  

Mer information om checken Digital omställning

 

Detta stödet kan du få

Checken kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt; 1) köp av tjänst eller 2) projektanställning.

 

Checken Digital omställning ger 50-75 % av godkända externa kostnader. Företaget ska själv kunna finansiera resterande av projektets kostnader. Du kan söka 25.000-250.000 kronor.

 

Projekttiden

Ett år men kan i undantagsfall förlängas.

 

Så här sker besluten
Företaget gör en presentation inför partnerskapet och beslut meddelas kort efter det.

 

Så här rekvireras stödet
Rekvisitionen görs i Tillväxtverkets portal Min ansökan. Vi godkänner kostnader från det datum du fått positivt besked om att gå vidare med fullständig ansökan och den har skickats in.

 

Utbetalningar

Utbetalningar kan göras vid flera tillfällen dock max 3 gånger.

 

Checken kan till exempel användas till:

 • Ta fram en digital strategi.
 • Identifiera nya affärsmodeller.
 • Förbättra och effektivisera företagets verksamhet, processer och system genom digitalisering.
 • Automatisera interna administrativa processer.
 • Automatisera mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (t ex robotisering och produktionsuppföljning).
 • Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder.
 • Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter.

 

Checken kan INTE användas till:

 • Löpande affärsutveckling.
 • Materialinköp eller investeringar.
 • Enbart köp av befintliga lösningar.
 • Löpande applikation- och webbutveckling.
 • Produktion av innehåll, såsom exempelvis text, bilder och film till webbplatser.
 • Utbildningar
 • Resor
 • Marknadsföring mot slutkund.
 • Anpassning för att uppfylla GDPR.

  

Så här går du vidare för att ansöka om en check

 

Ta kontakt med Anette Widén på Almi, anette.widen@almi.se, 018-18 52 15

 

Beslut tas vid fyra tillfällen under 2022. För info om deadline kontakta Anette Widén.

Så här går du vidare för att ansöka om en check

 

Ta kontakt med Anette Widén på Almi, anette.widen@almi.se, 018-18 52 15

 

Beslut tas vid fyra tillfällen under 2022. För info om deadline kontakta Anette Widén.

Pengar är inte allt

Behöver du ett strategiskt stöd i att utveckla ditt företag mot en mer hållbar affärsmodell?

 

Genom Framtidsgeneratorn hjälper Almi dig att utveckla ditt företags hållbarhetsarbete och rusta er för framtiden!