Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Förstudie för Testa Center

Vi har små och stora checkar.

 

De små är på 25 000 till 50 000 kr och då får företag 75 % av kostnaden betald med en check, resten betalar företaget.

 

De stora checkarna är på 50 000 kr till 250 000 kr och då får företag 50 % av kostnaden betald med en check, resten betalar företaget.

Checken passar företag som är verksamma i Sverige och som ligger i startgroparna för att genomföra projekt i Testa Center. Affärsutvecklingschecken passar tidiga innovationsbolag inom biologi, teknik och digitalisering. Syftet med checken skall vara att stärka upp projektet med hjälp av externa kompetenser inför att genomföra ett större projekt i Testa Center. Pengarna kan användas till att projektanställa eller hyra en konsult för att planera det projekt som ska till Testa Center genom att till exempel tillföra processkunskaper, sätta upp en proof-of-concept eller utföra andra förstudier. STUNS Life Science har strategiska partners för dessa typer av tjänster och vi hjälper och guidar er i ansökningsprocessen samt i kontakten med externa kompetenser.
 
För tidiga innovationsbolag kan omsättning även definieras som omsättningstillgångar och/eller övriga rörelseintäkter och kriterierna för att söka beror på vilken fas företaget befinner sig i.

 

Beslut tas vid fyra tillfällen under 2022. För info om deadline kontakta Anette Widén på Almi Uppsala, anette.widen@almi.se, 018-18 52 15


För mer info, kontakta Anisha Khan på STUNS Life Science,
anisha.khan@stuns.se  +46703417984