Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Liten check

25 000-50 000 med 25% medfinansiering från företaget
Omsättning: 1 MSEK - 100 MSEK och antal anställda: 2 – 49


Stor check

50 000-250 000 med 50% medfinansiering från företaget
Omsättning: 3 MSEK - 150 MSEK och antal anställda: 2-100

Hållbarhet och Grön omställning

För dig som är verksam i Uppsalas län.

Hållbart företagande handlar om att arbeta för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.   

Check: Grön omställning

Den här checken lämpar sig för för dig som vill ta in extern expertkompetens för att utveckla ditt företag och implementera en långsiktig och hållbar affärsmodell inom den miljömässiga dimensionen av hållbarhet.

 

Det kan handla om att kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell, ta fram en strategi för cirkulära flöden/affärsmodell, elektrifiera för en grön omställning, klimatanpassa/analysera tillgången på råvaror, insatsvaror, enegi eller energieffektivisering.

 

Läs mer »

 

Check: Hållbarhet

En Hållbarhetscheck lämpar sig för företag som har en intern strategi och nu vill utveckla och implementera en långsiktig och hållbar affärsmodell som handlar om social eller ekonomisk hållbarhet.

 

Det kan till exempel vara mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet eller mångfald.

 

Läs mer »

 

 

Beslut tas vid fyra tillfällen under 2022.

För info om deadline kontakta Anette Widén på Almi, anette.widen@almi.se, 018-18 52 15.

Kontaktperson

Anette Widén

Rådgivare, Uppsalas län
anette.widen@almi.se