Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Verifieringsmedel
- till idéer som är nya och som innebär en större risk

Almis Verifieringsmedel

Nya innovativa idéer innebär många gånger större risker än normala affärsidéer. Ofta behöver man undersöka, testa och verifiera olika hypoteser för att se om idén håller. Almis verifieringsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av affärsidén. 

Vilka riktar sig verifieringsmedeln till?

Verifieringsmedelen riktar sig primärt till företag i startfas eller etablerade företag med en innovativ affärsidé, men de kan även användas för privatpersoner med en affärsidé med stor potential. Hör av dig till ditt regionala Almi-bolag för att få veta mer om aktuellt belopp. 

 

Detta menar vi med innovation

Vad kan verifieringsmedlen användas till?

Det kan exempelvis handla om: 

 

 • Kund och marknad/omvärld
  Verifiera kundbehov, Marknadsöversikt, Konkurrent/branschanalys
 • Immateriella tillgångar
  Nyhetsgranskning, FTO (Freedom To Operate), Patenterbarhetsbedömning
 • Teknik och design 
  Tekniköversikt, initial MVP (Ej att utveckla lösningen)
 • Juridiska och regulatoriska frågor
  Genomlysning av exempelvis branschspecifika krav
 • Hållbarhet
  Genomlysning av kritiska hållbarhetsfaktorer

Verifieringsmedlen är ett komplement till våra övriga erbjudanden och används när Almis rådgivare och du som entreprenör med en innovativ affärsidé gemensamt identifierar ett behov av verifiering för att komma vidare i utvecklingsprocessen. Medlen ska användas för köp av externa tjänster. Inköp från annat företag i samma koncern eller annat närstående bolag får ej ske.

Är du intresserad av att utveckla ditt företag? 

 

Vad är MVP?

MVP står för Minimum Viable Product, och betyder att en produkt (prototyp) har tillräckligt med funktioner för att tillfredsställa tidiga användare och för att ge feedback för framtida produktutveckling. Att få insikter via en MVP är ofta mer kostnadseffektivt än att ta fram en produkt med fler funktioner, då det kan innebära en risk att man dragit fel slutsatser och produkten därmed riskerar att fallera.