Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Finansiera företaget med lån
När du ska bygga nytt företag eller finansiera en tillväxtsatsning.

Om Almis lån

Ska du bygga ett nytt företag från grunden eller står ditt företag inför en ny fas i utvecklingen? Det kan finnas många anledningar att söka ett lån. Almi stöttar dig när du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, utan behöver ytterligare en finansiär.

Vem kan söka våra lån?

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Det kan till exempel gälla en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning.

 

Vi sätter egentligen inga formella begränsningar för hur lånet ska användas utan lyssnar till varje kunds speciella förutsättningar. Gäller det en internationell satsning kan Almi hjälpa dig med olika former av exportfinansiering. Almi kan till och med vara med och finansiera ett företagsköp. Det som är viktigt för oss är att lånet bidrar till att ditt företag utvecklas och växer.

Hur fungerar våra lån?

Almi erbjuder fyra olika lån; företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering. Vi brukar säga att lånen är marknadskompletterande.


För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt företags utveckling och ekonomiska situation. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

 

Vår finansiella bedömning baseras på företagets möjligheter och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och förvalta affärsidén eller investeringen.


Almi sätter inte den formella säkerheten främst. Istället är det din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning av ditt företag. Men även om vi har ett högre risktagande behöver vi en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

Så här ansöker du

Du ansöker smidigt och enkelt genom att fylla i låneansökan (e-tjänst). Varje ansökan och beslut om lån behandlas konfidentiellt.

 

Ansök om lån
Ansök om lån genom att fylla i vår e-tjänst.
Låneansökan