Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Riskkapital

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.

Med en förvaltning på cirka 3 miljarder kronor har Almi Invest investerat i cirka 600 startups sedan start. Portföljen består av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher.

 

Vi har en hög investeringstakt och investerar i cirka 70 nya bolag per år. Med stöd av 40 erfarna Investment Managers runtom i landet, kapital och nätverk skapar vi möjligheter för bolag att växa och konkurrera på en global marknad.

 

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Vi letar efter drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga framgångsrika tillväxtbolag.

Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB. I Almi Invest fondstruktur ingår åtta regionala riskkapitalbolag.

 

Här kan du pitcha din startup.