Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Fokus på digitalisering riktat mot landsbygd
för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet, med fokus på digitalisering riktat mot landsbygden.

Under 2020 kommer flera aktiviteter att äga rum runt om i hela landet, och ett särskilt program kommer att tas fram för de företag som anmäler sig. Programmet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher.

Vad innebär digitaliseringssatsningen? 

Den här satsningen innebär att företagen ska ges stöd med att:

 

  • definiera ett mål för sin digitalisering på 3-5 års sikt
  • utarbeta en handlingsplan med prioritering av de digitala utvecklingsområden som är avgörande för fortsatt framgång.

Utöver detta kommer Almi att erbjuda företagen en möjlighet att se om och hur den digitala satsningen kan finansieras i form av lån, riskkapital, checkar och bidrag. Allt syftar till att stärka kunskapen och insikten hos företagen vad gäller digitaliseringens möjligheter inom i första hand affärsutveckling.

 

Satsningen ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget genom en påbörjad digitalisering.

Vad har hänt fram tills nu?

Tillväxtverket har under hösten 2019 haft en utlysning med fokus riktat mot digitaliseringens möjligheter i framför allt mikroföretag på våra landsbygder. Utlysningen har omfattat två delar:

 

  • del 1 har handlat om att tillämpa eller utveckla modeller, metoder eller verktyg för företagens affärsutveckling
  • del 2 har handlat om kunskapshöjande insatser kring de särskilda behov och utmaningar som företag på våra landsbygder har.

Tillväxtverket har under december tagit beslut om 12 projekt som på olika sätt kommer att samverka med Almi i projektgenomförandet.

Har du några frågor? 

Kontakta Anna eller Per-Olof. 

- öppnas i nytt fönster
kontaktpersoner-tillvaxtverket - öppnas i nytt fönster
Anna Goldie, Per-Olof Remmare, Tony Meurke, Tillväxtverket
- öppnas i nytt fönster
Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.