Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Ibland är det svårt att ta första steget
– tillsammans med oss på Almi går det lättare

Behöver ditt företag råd kring er digitalisering?

Vi på Almi är vana vid att möta företagare som står inför utmaningar. En stor utmaning för många är att digitalisera.

Många företag vet om alla fördelar med digitalisering, men har ändå svårt att digitalisera företaget.

 

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet.

 

Här är digitaliseringen en viktig pusselbit.

Digital verksamhetsutveckling

Hos Almi har vi arbetat länge med både affärsutveckling och finansiering. Våra metoder och processer är väl beprövade. Vi utgår från personliga möten och därigenom får vi fram ditt företags specifika behov och du kan med oss som stöd ta nästa steg i ditt digitaliseringsarbete.


Att utveckla verksamheten digitalt innebär bland annat att innovera affärsmodellen och kunderbjudandet. Företagets processer och affärsmodell ska förbättras genom digitala strategier.


Här gäller det att se och kombinera möjligheterna både fysiskt och digitalt.


När du kör igång med din digitala resa tillsammans med oss tittar vi på vad du vill uppnå i ditt företag med stöd av digitalisering och vad som krävs för att nå dit.

Digitalisering på kort och lång sikt

Vi tittar på nuläge och hur din framtida målbild ser ut. Utifrån detta skapar vi en handlingsplan för att nå dina mål samtidigt som du hänger med i den digitala utvecklingen. Vi ser också hur ditt företag behöver förbereda sig inför digitaliseringsutvecklingen som ska ske. Vi lyfter blicken och förtydligar företagets målbild för digitalisering både på kort och på lång sikt.

 

Ibland är det svårt att ta första steget – tillsammans med oss på Almi går det lättare.