Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Står ditt företag inför en grön satsning?

Grönt lån finansierar din hållbara resa

Vi ser att många företagare funderar på hur de kan arbeta mot en mer hållbar framtid. Många investeringar går mot gröna satsningar, och ibland kan extern finansiering behövas. Har ditt företag ett sådant behov finns Grönt lån.

Grönt lån är inte bara ett lån

Förutom möjlighet till finansiering får du även: 

 

  • En kartläggning över ditt företags behov och utmaningar ni står inför just nu, med fokus på miljö, social och ekonomisk hållbarhet.
  • Genom en Framtidsdialog får du grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka hållbarhetsområden som är relevanta för dig och stöd i att prioritera vad nästa steg är.
  • Hjälp att identifiera vilken eller vilka av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi din gröna satsningar driver mot.
  • I en Hållbarhetsworkshop arbetar du vidare i spelformat med relevanta hållbarhetsområden och gör en djupare väsentlighetsanalys utifrån påverkan på samhälle och värde för intressenter. Dessutom identifieras även områden som kan ha särskilt stor påverkan på affären.

Rådgivning + finansiering = Almi

Ska ditt företag vara en del av framtiden behöver du få in hållbarhet som en central del av din affär. Gör du det kommer du snart att se att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

 

Men att ställa om kräver kunskap. Det är därför Grönt lån föregås av rådgivning i form av Framtidsdialog och Hållbarhetsworkshop. Dels för att du ska få stöd i att säkerställa att din gröna satsning är relevant och väsentlig för ditt företags hållbara utveckling, dels för att du ska få kunskap och insikter inom hållbarhet som du kan få in i din affär. 

 

Grönt lån är helt enkelt en investering mot en lönsam och hållbar framtid för ditt företag. Det är en win-win-win:

 

  • bra för ditt företag 
  • bra för Sveriges näringsliv
  • och framför allt bra för planeten

Står du inför en grön omställning?

Så går det till: 

1. Framtidsdialog

Vi tittar på företagets hållbarhetsområden och identifierar dina fokusområden.

2. Hållbarhets-
workshop

Tillsammans sätter vi upp mål och du får en framtidsplan.

3. Låneansökan

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden. 

eif-800.png