Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Arbetsförhållanden
– arbeten med bra villkor, i ditt företag, hos underleverantörer, partners och kunder

Hur kan du jobba med företagets affärsetik?

Du som företagare kan påverka mycket genom att skapa arbeten med bra villkor som gör att människor mår bra och utvecklas, har råd att bo och leva hyggligt och genom en trygg grund ha möjlighet att fungera och delta i samhället på ett sätt som för utvecklingen framåt.

Ju fler anställda ditt bolag har desto större påverkan har företaget genom att arbeta med dessa frågor. Men du kan också påverka arbetsförhållanden hos de underleverantörer eller andra partners som du väljer att knyta till ditt varumärke. I vissa fall kan du till och med påverka arbetsförhållandena hos kunderna.

 

Så, hur kan just du jobba med företagets affärsetik?

Du kan:

Verka för en trygg sysselsättning och anställningsförhållanden

sdg-a1.jpgSkapa arbetstillfällen med trygga anställningsförhållanden – det är något av det viktigaste ett företag kan göra!

 

Människor och samhällen mår bra och utvecklas av arbeten med goda villkor. Det innefattar exempelvis att du bör undvika för tillfälliga anställningsformer, varsla inom rimlig tid, inte diskriminera genom anställningsförhållanden, skydda personuppgifter och privatliv och säkerställ att underleverantörer erbjuder anständiga arbetsförhållanden.

 

Se åtgärdslista för att verka för en trygg sysselsättning och anställningsförhållanden

Verka för sunda arbetsvillkor

sdg-a2.jpgArbeta för glada och lojala medarbetare – inte bara i den egna verksamheten utan även hos underleverantörer.

 

Självklart ska de ha lika lön för lika arbete, en bra balans mellan arbetsliv och fritid och en lön som de kan leva på.

 

Det inkluderar kollektivavtal, veckovila, semester, hälsa och säkerhet, föräldraledighet och andra villkor som skapar social trygghet.

 

Se åtgärdslista för att verka för sunda arbetsvillkor

Verka för dialog och öppenhet på arbetet

sdg-a3.jpgSkapa former för att du som arbetsgivare och dina arbetstagare ska ha en god dialog och komma överens i olika frågor.

 

Det inkluderar rätten till kollektiva förhandlingar och föreningsfrihet. Det handlar också om att ha ett öppet arbetsklimat där ni talar om sådant som är viktigt för att kunna göra ett gott arbete.

 

Se åtgärdslista för att verka för dialog och öppenhet på arbetet

Främja god hälsa på arbetsplatsen

sdg-a4.jpgArbeta förebyggande med fysisk, psykisk och social hälsa på arbetet – vilket är både smart och hållbart.

 

Fundera över hur ni kan skapa en arbetsmiljö som främjar en god hälsa och välmående hos alla medarbetare. Istället för att tänka ut idéer för att minska sjukdagar, tänk istället hur ni kan göra alla ännu mer friska och hälsosamma – tänk långtidsfrisk helt enkelt.

 

Se åtgärdslista för att främja god hälsa på arbetsplatsen

Främja personlig utveckling på arbetsplatsen

sdg-a5.jpgInvestera i lärande och utveckling på arbetet som gör nytta i flera led – medarbetarna blir mer motiverade, kunderna mer nöjda och verksamheten får bättre förutsättningar för att gå riktigt bra.

 

Samtidigt bygger ni kunskapen i samhället så att alla steg för steg gör världen lite smartare. Det inkluderar även en känsla av tillhörighet i samhället och att bidra till det.

 

Om du dessutom lär ut hållbarhet så kan vi snabba på utvecklingen mot en hållbar värld.

 

Se åtgärdslista för att främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Vill du komma igång med ditt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss på Almi så tar vi nästa steg tillsammans!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.