Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Mänskliga rättigheter
– utgångspunkten i nästan alla internationella riktlinjer och utgör grundbulten för företagets agerande i övrigt

Vad kan du och ditt företag göra när det gäller mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten i nästan alla internationella riktlinjer. De utgör grundbulten för företagets agerande. Många gånger kan mänskliga rättigheter upplevas för oss i västvärlden som något som bara rör utvecklingsländer. Men, med lite eftertanke och insyn, kan man se att alla länder har ett jobb att göra.

 

Även om alla länder bör tänka på mänskliga rättigheter är det rimligt att anta att de bolag med verksamhet eller annan koppling till utvecklingsländer kan behöva dyka ännu djupare och fundera över hur man påverkar genom hela värdekedjan. Från sista underleverantör till slutkund, och var i värdekedjan man faktiskt kan och borde vara med och påverka.

 

Vad kan du och ditt företag göra när det gäller mänskliga rättigheter?

Du kan:

Värna mänskliga rättigheter

sdg-mr1.jpgGå igenom de 30 artiklarna som utgår från FN:s förklaring om de mänskliga rättigheter och genomlys företaget för att säkerställa att inte ni, oavsiktligt, riskerar att bryta mot dem.

 

Avstå från fördelar som du kan få av någon annan som kränker de mänskliga rättigheterna, våga säg ifrån och påverka om de gör det.

 

Du vill varken direkt, indirekt eller passivt vara medskyldig till att kränka rättigheterna.

 

Se åtgärdslista för att värna mänskliga rättigheter

Verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

sdg-mr2.jpgSäkerställ att ditt företag hanterar jämlikhet, jämställdhet och mångfald på ett sätt som skapar värde.

 

Motsatsen, diskriminering, innefattar varje åtskillnad, uteslutning eller företräde som omintetgör lika behandling eller möjlighet, och där agerandet bygger på fördomar snarare än berättigade skäl.

 

Se åtgärdslista för att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Undvika medskyldighet

sdg-mr3.jpg

Om du vill vara ett gott företag så värnar du om de mänskliga rättigheterna även om det går emot kortsiktiga intressen. Du behöver säkerställa att du varken direkt, indirekt eller passivt är medskyldig till att kränka rättigheterna.

 

Det innebär att avstå från fördelar som du kan få av någon annan som kränker de mänskliga rättigheterna och att våga säga ifrån och påverka om de gör det.

 

Se åtgärdslista för att undvika medskyldighet

Hantera missförhållanden

sdg-mr4.jpgUpptäck saker som kan gå fel. Hur väl du än värnar om de mänskliga rättigheterna och förebygger missförhållanden kan det ibland brista.

 

Då gäller det att ha mekanismer på plats så att du snabbt kan åtgärda det som har gått fel och säkerställa att det inte händer igen. På så sätt bygger du också förtroende som långsiktigt stärker varumärket.

 

Här är det även viktigt att identifiera risksituationer tidigt.

 

Se åtgärdslista för att hantera missförhållanden

Identifiera risksituationer

sdg-mr5.jpgVi har extra koll på de mänskliga rättigheterna i situationer där risken ökar för att bryta mot dem. Som till exempel när vi handlar av ett företag i ett land som inte är lika noga med de mänskliga rättigheterna, eller om vi i vår verksamhet använder resurser som kanske konkurrerar med människors krav på rent vatten, mat eller annat för ett drägligt liv.


Genom att ha koll på risksituationerna kan vi fokusera på möjligheterna. Kanske kan vi till och med vara en positiv kraft för att värna om de mänskliga rättigheterna genom att erbjuda lösningar i dessa situationer.

 

Se åtgärdslista för att identifiera risksituationer

Värna politiska rättigheter

sdg-mr6.jpgRespektera allas rätt att leva ett värdigt liv i frihet utan förtryck, tortyr eller kränkande behandling.

 

Människor ska få tycka vad de vill, säga vad de vill och träffa vem de vill inom lagens gränser.

 

Som företagare kan du alltid försöka påverka utvecklingen mot en mer öppen, fri och demokratisk värld.

 

Se åtgärdslista för att värna politiska rättigheter

Värna om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

sdg-mr7.jpgSäkerställ att din verksamhet inte försvårar för människor att leva ett värdigt liv, varken lokalt eller på andra sidan jordklotet.

 

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter handlar om att alla ska ha rätt till utbildning, arbeta med goda villkor, god hälsa och drägliga levnadsförhållanden.

 

Se åtgärdslista för att värna om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Värna grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

sdg-mr8.jpgJobba för mänskliga förhållanden på arbetet – vilket alla människor har rätt till.

 

Det gäller även underleverantörers medarbetare. Självklart inget tvångs- eller barnarbete. Vill medarbetarna prata med facket eller engagera sig i en förening så har de all rätt att göra det.

 

Dessutom gör bra arbetsförhållanden att man som organisation får mer lojala, friska och engagerande medarbetare.

 

Och det vinner alla på.

 

Se åtgärdslista för att värna grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

Vill du komma igång med ditt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss på Almi så tar vi nästa steg tillsammans!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.