Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Åtgärdslista för att verka för cirkulära lösningar

Företag behöver använda resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt. Se vad du och ditt företag kan göra!

 • Identifiera den energi, vattenkällor och övriga resurser som används i era aktiviteter.
 • Mät, registrera och rapportera betydande användning av energi, vatten och andra resurser.
 • Genomför åtgärder för att resurseffektivisera.
 • Komplettera eller ersätt icke förnybara resurser med alternativa hållbara, förnybara resurser och resurser med låg påverkan, där det är möjligt.
 • Använd återvunnet material och återanvänd vatten så långt det är möjligt.
 • Förvalta vattenresurserna för att säkerställa rättvis tillgång för alla användare inom ett avrinningsområde.
 • Främja hållbar upphandling.
 • Överväg om ni kan tillämpa ett utökat producentansvar.
 • Främja en hållbar konsumtion.

Ta första steget att framtidsrusta ditt företag - kontakta oss för ett första möte!

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Vill du veta mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet – spana in Almis Framtidsgenerator!