Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hur jobbar du med mångfald?

Mångfald av personer och idéer är avgörande för framtidens företagare. Se hur du kan jobba.

Framgångsrika företag vet att mångfaldsarbete bör vara prioriterat för att locka kommande generation av medarbetare.

Har du tänkt på att:

Anonymisera jobbansökningar

Anonymiserade ansökningar ger en mer kompetensbaserad rekrytering som ger utrymme för fler erfarenheter och idéer.

Ha tydliga spelregler

Med gemensamma riktlinjer leder du verksamheten vidare rätt mål för er mångfald. Reglerna måste vara accepterade och begripliga inom organisationen.

Kommunicera klokt

Lyft fram kunskap och erfarenhet, inte personers bakgrund eller kön eftersom det kan kännas exkluderande. Som ledare måste du uttrycka dig på ett sätt som leder organisationen framåt.

Behöver du en boost i ditt hållbarhetsarbete?

Testa Almis Framtidsgenerator!

efs-logga.jpgInsatsen är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

Framtidstips direkt till din inkorg!