Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hur levererar du på dina hållbarhetsmål?

Målen för företagets hållbarhetsarbete är uppsatta, men hur väl levererar du egentligen på dem? Som framtidens företagare vet du vikten av att sätta konkreta mål – både i verksamheten i stort och inom hållbar utveckling.

Men hur ska du lyckas nå dem?

Gör en actionplan

Det hjälper dig att ta dina hållbarhetsambitioner från ord till handling.

Våga sätt igång

När du väl ska implementera din plan är det viktigt att våga starta. Tänk på att du inte behöver vara en expert redan första dagen – det viktiga är att börja.

Arbeta fokuserat

För att komma framåt är det bättre att börja med små steg, fokusera på det viktigaste och det som företaget verkligen kan göra. Om du har anställda kan du också delegera ansvaret för hållbarhetsfrågorna till rätt person som kan vara extra drivande.

 

Behöver du hjälp med hur ditt företag kan leverera bättre kring hållbarhet?

Framtidstips direkt till din inkorg!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.