Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Lathund till EU:s taxonomi
Mål 6: Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Mål 6 inom taxonomin: Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är helt avgörande för mänsklighetens överlevnad – en förutsättning för att ge oss mat och mediciner. Se vilka satsningar du som framtidens företagare kan göra.

Som företag behöver man värna om, skydda och återställa naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemens olika tjänster.

För att nå sjätte målet inom taxonomin kan du bidra:

 • Använd mark- och naturresurser på ett hållbart sätt.
 • Ta hänsyn till och planera för biologisk mångfald och fungerande ekosystem i alla aspekter när du är delaktig i utvecklingen av stad och landsbygd eller verkar i eller nära marina miljöer – se också tredje målet inom taxonomin.
 • Utveckla – forskar du eller arbetar med innovativa teknologier har du också möjlighet att påverka framåt för att skydda och återställa biologisk mångfald och ekosystem.

Detta gäller speciellt för företag som verkar inom byggbranschen, turism, livsmedel, läkemedel, jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt, restaurang, gruvindustri, utvinning och energibranschen.

 

Taxonomi – snabbguiden för dig som vill ha koll!

Tips på hur du kan mäta dina insatser för att nå målet

 • Antal områden, miljöer och/eller ekosystem som berörs av verksamheten
 • Antal kvadratmeter etablerad grönyta
 • Antal etablerade bisamhällen
 • Ökad lokal matproduktion

Vilka hållbarhetsområden är kopplade till detta mål? 

Hållbarhetsområdena bygger på internationella riktlinjer kring vilka sakfrågor inom hållbarhet som ett företag då bör beakta. De är direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 samt till ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande.

Verka för att skydda naturen och bevara biologisk mångfald

m4.jpgSom organisation och företag behöver man värna om, skydda och återställa naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemets olika tjänster.

 

Fler tips till hur du kan verka för att skydda naturen och bevara biologisk mångfald

 

Jag vill bli kontaktad av en rådgivare

Har du ett registrerat bolag?

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet