Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Offentlig upphandling – så ökar du chanserna att vinna!

Varje år annonseras 18 000 upphandlingar i Sverige och värdet av upphandlingarna beräknas till 706 miljarder årligen.
Om du gör din upphandling - och affär! - hållbar har du större chans att vinna. Läs hur!

De vanligaste anbudsgivarna i offentliga upphandlingar är företag med färre än 50 anställda och aktiebolag, enligt Upphandlingsmyndigheten.
Inom den offentliga upphandlingsstrategin finns det ett mål att vara miljömässigt ansvarsfull i sin upphandling och Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram flera kriterier som kan användas som hållbarhetskrav inom upphandlingen.


Det gör att det finns en stor potential och affärsmöjlighet för ditt företag om du uppfyller dessa hållbarhetskrav.

Så vilka kriterier gäller?

Upphandlingsmyndigheten har kriterier inom nio olika områden:

 

 • Arbetsrättsliga villkor
 • Bygg och fastighet
 • Fordon och transport
 • Giftfri förskola
 • IT och telekom
 • Kontor och textil
 • Livsmedel och måltidstjänster
 • Sjukvård och omsorg
 • Städ och kemikalier

Beroende på vilken bransch ditt företag verkar inom finns mer information och råd. Här hittar du alla kriterier och du kan även se vilka pågående kriterier som myndigheten arbetar med, så att du kan ligga i framkant.

Behöver du få in hållbarhet i din affärsverksamhet? 

Vill du komma igång med ditt hållbarhetsarbete? 

Kontakta oss på Almi så tar vi nästa steg tillsammans!

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.