Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Kom igång med ditt hållbarhetsarbete
Med Framtidsgeneratorn kan du framtidsrusta ditt företag
Läs mer om Framtidsgeneratorn här

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling används mer och mer frekvent. Mycket för att vi alla inser hur viktigt det är. Men VAD är det, egentligen?

Hållbar utveckling har genom åren fått många olika definitioner, men en ofta citerad beskrivning är från Our Common Future, även kallad Brundtlandrapporten:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Stanna där ett litet tag

En hållbar utveckling är alltså utveckling som tillfredsställer dagens behov – alltså våra, hur vi vill leva och göra idag – UTAN att vi äventyrar våra barns och barnbarns och barnbarnbarns möjligheter att få sina behov tillfredsställda.

 

På samma sätt bör du och ditt företag alltså stanna upp och reflektera i er vardag. Gör ni vad som krävs i företaget för att både tillfredsställa dagens behov samtidigt som ni kan fortsätta tillfredsställa framtidens behov?

 

Om vi inte tar detta ansvar tillsammans så blir det svårt att överleva för företag, för Sverige som land – och världen.

Vill du och ditt företag: 

 • kickstarta ert hållbarhetsarbete
 • identifiera nya affärsmöjligheter
 • identifiera hållbarhetsrisker
 • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
 • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
 • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
 • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
 • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Vill du veta mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet – spana in Almis Framtidsgenerator!

Vill du komma igång med ditt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss på Almi så tar vi nästa steg tillsammans!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.

 • Bolag som lyckas kombinera sitt hållbarhetsarbete med ökat aktieägarvärde tar in och förtydligar samhällsvärdet de skapar.
 • De som lyckas skala globalt inkluderar samhällsnyttan i sina produkter och tjänster.
 • De som når allra längst skapar strategiska samarbeten med konkurrenter, samhället och civilsamhälle för att adressera de stora samhällsutmaningarna, till exempel Agenda 2030

Slutssatser från Jane Nelson, chef för hållbart företagande på Harvard Kennedy School

Vi har kommit till insikter och har en tydlig plan framåt. I den planen kommer även våra kunder förbättra sin hållbarhet.
Dag Malgeryd, Recaremed, var med i piloten och testade Framtidsgeneratorn, Almis nya hållbarhetserbjudande

Framtidstips direkt till din inkorg!