Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Vad betyder hållbarhet för er? 

Hållbarhet – vad är det egentligen för dig och ditt företag? Så här kan du ta reda på svaret!

Om du inte har koll på vad hållbarhet och hållbar utveckling faktiskt innebär för din verksamhet är det dags för det nu!

Gör så här:

Ta fram tydliga värderingar

Konkretisera vilka värderingar ditt företag har inom hållbarhet. Värderingar är beteenden över hur ni måste agera som medarbetare för att nå era uppsatta mål inom hållbarhet.

Kommunicera internt och externt

När du väl satt värderingarna är dessa viktiga att kommunicera internt och externt. Då blir det tydligt för alla vad ni prioriterar.

 

Sätt rätt kultur

Utifrån era värderingar formar ni er företagskultur och styr hur medarbetare, kunder och samarbetspartners upplever er inom hållbar utveckling. Det är avgörande faktorer vid både försäljning och rekrytering.

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

Framtidstips direkt till din inkorg!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.