Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Vet du inte var du ska börja med i ditt hållbarhetsarbete?

Om du är vilse i hållbarhetsdjungeln är lösningen oftast en väsentlighetsanalys. Se hur du gör den!

Det är lätt att känna sig snurrig bland alla olika hållbarhetsbegrepp och att hitta rätt fokus när du vill göra en omställning och rusta för framtiden. Med hjälp av en väsentlighetsanalys definierar du relevanta hållbarhetsområden för din verksamhet.

 

I Framtidsgeneratorn, Almis hållbarhetserbjudande, kan du tillsammans med en Almi-rådgivare få hjälp att ta första steget i din väsentlighetsanalys. 


Men så här kan du börja: 

 

Identifiera prioriterade intressenter

Tänk utanför företagets direkta verksamhet och ta hänsyn till hela värdekedjan och värdenätverket – hur ni jobbar som helhet med leverantörer, kunder och partnerföretag.

 

Identifiera hållbarhetsmål

Se över vilka hållbarhetsmål i Agenda 2030 som företagets verksamhet i nuläget påverkar positivt eller negativt.

 

Sålla bland områdena

Nu behöver du sålla bort de områden där företagets verksamhet endast har marginell påverkan och prioritera områdena där företaget påverkar mest. Vilka är det?

 

Vill du integrera hållbarhet i din affär?

Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden.

Framtidstips direkt till din inkorg!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.